Miksi ja mitä?

Miksi ja mitä?

 

Itä-Suomen yliopisto on kirjannut yhdeksi tavoitteekseen verkko- ja monimuotopedagogiikan kehittämisen. Vuoden 2020 pandemia pakotti useimmat meistä yllättäen verkko-opettajiksi ja -opiskelijoiksi. Opimme paljon uutta verkko-opetuksesta.

Poikkeuksellinen tilanne nopeutti korkeakoulujen digiloikkaa ennennäkemättömällä tavalla. Korkeakoulujen yhteisen Digivisio 2030 -hankkeen pitkäjänteinen kehittäminen on nyt entistäkin tärkeämpää. Aihe puhuttaa nyt koko Suomessa, esimerkiksi Turun yliopistoon on juuri perustettu uusi, monitieteinen yliopistopedagogiikan keskus.  Sielläkin pyritään opettajien pedagogisten taitojen tukemiseen ja entistä parempaan digitaalisuuden hyödyntämiseen (Mari Murtosen blogipostaus).

Fasilitaattoritoiminnan tarkoituksena on tukea hyväksi havaittujen työkalujen ja käytänteiden säilymistä ja kehittää niitä edelleen. Näin monipuolistuu ja syventyy pedagoginen osaaminen koko yliopistossa. Vastaamme myös opiskelijoiden toiveeseen opiskella joustavasti missä vain. Samalla opimme uusia, työelämässä yhä keskeisempiä etätyötaitoja.

Yhden määritelmän mukaan (Karlöf & Lövingsson, 2004) fasilitaattori on

  • prosessin ohjaaja
  • keskustelukumppani
  • kysymysten esittäjä
  • konseptien etsijä
  • laadun varmistaja.

Fasilitaattorit ovat kokeneita opettajia, jotka jakavat osaamistaan ja testaavat ratkaisuja yhdessä opettajakollegojen kanssa. Eikä ole tarkoitus keksiä pyörää uudelleen vaan rakennetaan sen hienon työn päälle, mitä yliopistossa on verkko-opetuksen kehittämiseksi jo tehty.

Me yliopistolaiset olemme verkko-opettajina ja käytäntöjen soveltajina hyvin erilaisia. Jotkut ovat suorastaan innovaattoreita, kun taas toiset ottavat vasta ensimmäisiä varovaisia askelia verkko-opetuksessa. Myös koulutusaloille asettuu erilaisia vaatimuksia. Jokainen voi kuitenkin olla innovaattori omassa työssään ja kehittää sitä pienin, itselleen ja alalleen soveltuvin askelin.

Fasilitaattorista saat kehittäjä- ja keskustelukumppanin, mikä haasteesi sitten onkin.

Tässä keväällä 2021 laadittu toimintasuunnitelma fasilitaattoritoiminnalle.

 

Fasilitaattori Piia Siitonen