Oppimisympäristö- työryhmä

Oppimisympäristötyöryhmä

Fasilitaattorit osallistuvat yliopistomme oppimisympäristötyöryhmän toimintaan. Oppimisympäristötyöryhmä kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa.

Oppimisympäristötyöryhmän tehtäväkenttä:

 • linjausten, asioiden ja esitysten valmistelu
 • uusien pedagogisten koulutusten taustoitus/ kartoitus/ esitykset
 • opetusta edistävien käytänteiden testaus ja laajamittaisen jalkauttamisen edistäminen
 • uusien ohjelmistojen ja opetuksessa yleisesti käytettävien teknisten
 • ratkaisujen ja laitteiden testaus, koulutusten pohdinta ja esitestaus yksiköissä
 • tiedon välitys oppimisympäristöjen kehittämisasioista eri osapuolten ja yksiköiden välillä
 • oppimisympäristöasioiden tiedotuksen kehittäminen
 • koulutuskalenterin suunnittelu ja koulutusten koordinointi
 • koulutussisältöjen ideointi, erityisesti matalan kynnyksen koulutukset
 • uusiin pedagogisiin ja fyysiseen oppimisympäristöratkaisuihin perehtyminen – eri tieteenalojen käytänteisiin tutustuminen
 • oppimisympäristöseminaarin sisältöjen ideointi ja kehittäminen
 • ajankohtaisen toiminnan ja uudistusten esittely
 • oppimisympäristötyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kahden kuukauden välein

Oppimisympäristötyöryhmän jäsenet 2020-2021:

Forsström Sampo Filo/norssi
Haapaniemi Tommi Opi
Harjula Tarja Topa
Heide Tuula Opi
Jylhä Virpi Yhka
Kantanen Helena Yhka
Kasanen Kati Filo
Kohonen Susanna Kielikeskus
Korhonen Kari Opi, työryhmän puheenjohtaja
Korhonen Jenni TT
Korhonen Katja Kielikeskus
Kouki Satu Opi
Kukkonen Jari Filo
Laine Krista TT
Manninen Jyri Filo
Mielityinen Sampo Yhka
Niemi Marja-Liisa Aducate
Niiranen Simo Tipa
Paajanen vesa Lumet
Paldanius Ari Tipa
Palo-Oja Outi-Maaria Yhka
Parikka Laura Kirjasto
Pesonen Erkki Lumet
Ravattinen Markku Tipa
Rissanen Tiina TT
Ritvanen Ulla Opi
Ronkainen Antti Filo
Räsänen Tarja Topa
Saaranen Terhi TT
Siitonen Piia TT
Sointu Erkko Filo
Soppela Sanna Aducate
Tervonen Sari Opi
Tiihonen Kati Opi
Tikkanen Outi Opi, työryhmän sihteeri
Tolkki Lauri Kielikeskus
Tuominen Seija Aducate
Turkka Satu Opi
Vahimaa Pasi Lumet
Valkonen Ville Aducate
Väliahde Anni opiskelijajäsen
Widgren-Sallinen Erja Opi
Ågren Jyrki TT