Fasilitaattorit

Kaksi kättä, joissa sanapilvi fasilitaattoreiden nimikkeistä.

Fasilitaattoreiden toiminta

Fasilitaattorit työskentelevät oman yksikkönsä (tiedekunnan tai kielikeskuksen) lisäksi verkostomaisesti yli tiedekuntarajojen. He uudistavat yksikkönsä ja koko yliopiston opetusta monimuotoisemmaksi ja joustavammaksi. Kehittämisen ja käytännön toimien lähtökohtana on pedagoginen tutkimus.

Fasilitaattoreilla on laaja omien kiinnostusten ja osaamisten kirjo. He tukevat kollegoitaan arkisessa työssä etsien yhteistyössä erilaisiin sisältöihin ja tarpeisiin sopivia teknis-pedagogisia ratkaisuja. Fasilitaattorit edistävät hyvien käytänteiden jakamista ja myös koettujen haasteiden sanoittamista yliopistoyhteisössä.

Voit ottaa yhteyttä tiedekuntasi fasilitaattoriin verkko- ja monimuotopedagogiikkaan liittyvissä asioissa niin pyytääksesi apua kuin halutessasi kehittää jotakin uutta. Fasilitaattoriverkosto järjestää tarpeen ja toiveiden mukaan myös koulutusta.

Fasilitaattorit kehittävät yliopisto- ja verkko- ja monimuotopedagogiikkaa yhdessä yliopistomme koulutus- ja tukipalveluiden sekä pedagogisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. He osallistuvat myös yliopistomme oppimisympäristötyöryhmän työskentelyyn.

Opitaan, kokeillaan ja kehitetään yhdessä.

Fasilitaattorilogo

Tiedekuntien ja kielikeskuksen fasilitaattorit

Filosofinen tiedekunta: yliopistonlehtori Kati Kasanen

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: yliopistonlehtori Vesa Paajanen

Terveystieteiden tiedekunta: yliopistonlehtori Piia Siitonen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: yliopistonlehtori Helena Kantanen (kausi 2021-2022), yliopisto-opettaja Sanni Pirttilä (kausi 2023-2024)

Kielikeskus: yliopistonlehtori Susanna Kohonen

Fasilitaattori Piia Siitonen ohjaustilanteessa