Hyvinvointioikeus

Hyvinvointioikeus

Hyvinvointioikeuden tutkimuksen ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, kuten lapsuudessa ja vanhuudessa. Hyvinvointioikeudessa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia  viranomaisia ja muita toimijoita.

Hyvinvointioikeus ei viittaa käsitteenä itsenäiseen oikeudenalaan vaan pikemminkin oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jonka kohteena ovat taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä oikeudellinen sääntely.

Hyvinvointioikeuden tutkimus on Itä-Suomen yliopistossa keskittynyt Hyvinvointioikeuden instituuttiin.  Hyvinvointioikeuden instituutin tutkijat ovat tällä hetkellä mukana seuraavissa hankkeissa.

  • MCI@work kansainvälisessä monitieteisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä.
  • MeRela -hankkeessa tutkitaan ikäihmisten kotisaattohoitoa.
  • Sote-henkilöstön tasa-arvo -hankkeessa tutkitaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia sote-alojen henkilöstöön sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.
  • Fafo kansainvälisessä monitieteisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan työn ja työnteon tapojen muutoksia, kuten digitalisaation vaikutuksia työmarkkinoihin.
  • Artsequal -hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
  • Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos  -hanke paneutuu tekijän asemaan ja oikeuksiin nykypäivän taidemaailmassa, erityisesti kirjallisuudessa ja kuvataiteissa.