UEF MOOC – Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta

Kuvituskuva vaikuttavuuden verkkokurssista.

Vaikuttavuuden verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. Verkkokurssilla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Kurssilla esitellään myös, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, joten mahdollisimman monella tulisi olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, osata hyödyntää ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä.

Kuka tahansa verkkokurssista ja sen sisällöstä kiinnostunut voi suorittaa sen ja saada itselleen Itä-Suomen yliopiston epävirallisen todistuksen. Mikäli haluat kurssista suoritusmerkinnän ja opintopisteet (3 op), sinun tulee ilmoittautua Avoimen yliopiston opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon, ja maksaa opintomaksu (15 €/opintopiste). Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden, jonka jälkeen opintosuoritus kirjataan opintotietojärjestelmään. Sen jälkeen voit pyytää Avoimesta yliopistosta virallisen opintosuoritusotteen.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat saada MOOC-kurssin osaksi tutkintoaan yliopistojen omien ohjeistusten mukaisesti. Tutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton. Tutkinto-opiskelija tekee opintojaksoilmoittautumisen Pepin kautta, josta kurssi löytyy nimellä, 5513202-3001 Vaikuttavuus (MOOC): Tutkinto-opiskelijat 3 op.

Vaikuttavuustiedon merkitys korostuu sote-alalla (UEF 7.9.2020)