Julkaisut

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: arviointimenetelmät ja toimenpidesuositukset niiden jatkokehitykseen Suomessa -selvityshanke (ArtWell)

ArtWell- eli Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hankkeen tavoitteena oli 1) kehittää kulttuurihyvinvointitoimien ennakoivassa taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä ja laskentamalleja, 2) kehittää arvioinnin kriteeristöjä, 3) tunnistaa arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita sekä 4) tehdä näiden pohjalta toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa.
 
Valtioneuvoston rahoittaman selvityshankkeen toteuttivat Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa. Julkaisu toteutettiin osana Valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Ensimmäinen globaali suositus iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on julkaissut ensimmäiset globaalit suositukset iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn. Geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta osallistui suositusten laatimiseen työryhmässä, joka tarkasteli monilääkityksen ja kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden huomioimista kaatumisten ehkäisyssä. Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden parantaminen Kainuussa -kehittämishanke (Kainuun HYTE)

Mieliteko-ohjelma (Hyvällä mielellä Pohjois-Savo)

Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo

FRID (Fall Risk Increasing Drugs)

Parempi tietopohja ja palveluiden optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (STN IMPRO)

Sitra Lab

TERRA

StopDia

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ)