Vaikuttavien käytäntöjen implementoinnin tutkimusverkosto

Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa tutkimusyhteisö (Vaikuttavuus RC) on perustanut monitieteisen tutkimusverkoston vaikuttavien käytäntöjen implementointitutkimuksen tueksi. Monitieteisen tutkimusverkoston jäseniä yhdistää kiinnostus näyttöön perustuvan tiedon implementointiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konteksteissa. Tutkimusverkostossa on mukana muun muassa hoitotieteen, käyttäytymistieteiden, lääketieteen, terveystaloustieteen, terveystieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkijoita.

Tutkimusverkostoon ovat tervetulleita kaikki tutkijat, tutkimustyötä aloittelevat sekä muut vaikuttavien käytäntöjen implementoinnista kiinnostuneet asiantuntijat.

Tutkimusverkosto on avoin, ja se perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Vaikuttavuuden toteutumiseksi käytännössä on tarve myös vaikuttavien implementoinnin keinojen selvittämiselle ja tutkimukselle. Implementointitutkimuksessa monitieteisyys korostuu ja on tunnistettu tarve kehittää yliopistojen implementointitutkimusta koskevaa koulutusta riippumatta tieteenaloista. Verkoston perustamisen taustalla onkin tarve yhdistää implementointitutkimusta tekevät tutkijat, jotka toimivat tällä hetkellä hajanaisesti eri organisaatioissa.

Tutkimusverkoston tavoitteena on:

  1. Luoda avoin verkosto vaikuttavien käytäntöjen implementointia eri näkökulmista tarkasteleville tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneille.
  2. Tunnistaa olemassa olevia vaikuttavien käytäntöjen implementointiin liittyviä tutkimusaukkoja.
  3. Implementointitutkimuksen monimuotoisuuden tukeminen ja osaamisen vahvistaminen.
  4. Yhteistyön vahvistaminen tieteenalojen ja organisaatioiden välillä.

Yhteyshenkilö: Mervi Rantsi (Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF) mervi.rantsi@uef.fi