Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät 3–4.10.2023 Kuopiossa; Priorisoimalla hyvinvointia – mitä, miksi ja miten? -mainosbanneri.

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät 2023:

Priorisoimalla hyvinvointia – mitä, miksi ja miten?

Vuoden 2023 Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät järjestetään 3.–4.10. Kuopiossa. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään täysin lähitapahtumana ilman etäosallistumismahdollisuutta. Seuraa päivittyvää tietoa tapahtumasta Vaikuttavuuden talon verkkosivuilta, Viestipalvelu X:stä (ent. Twitter) ja LinkedInistä.

Seuraa Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä Viestipalvelu X:ssä: @VAIKtaloUEF, käytä tunnisteita #VTpaivat2023, #vaikuttavuus, #effectiveness

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


Ilmoittautuminen Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville on auki 17.9. saakka!

Tutustu päivien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan täällä


Kansallisen Vaikuttavuuskeskuksen työpaja: Vaikuttavuustiedon arviointi ja soveltaminen – case liikkumattomuuden ja lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito – Ilmoittaudu 24.9. mennessä!

Aika: Maanantai 2.10.2023 klo 17–19

Paikka: Medistudia MS300, Kuopion kampus

Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä edeltävänä päivänä 2.10. järjestetään UEF:n Vaikuttavuuden talon ja Kansallisen Vaikuttavuuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteuttava työpaja, jossa syvennytään interventioiden vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavuustiedon soveltamiseen interventioita valittaessa. Näitä teemoja lähestytään erityisesti liikkumattomuuden ja lihavuuden ennaltaehkäisyn ja hoidon näkökulmasta. Liikkumattomuus ja lihavuus ovat merkittäviä ja edelleen kasvavia kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia, joiden väestötasoinen ennaltaehkäisy ja hoito on epäonnistunut. Liikkumattomuuden ja lihavuuden ehkäisyn ja hoidon aktiiviset interventiot hajautuvat usealle HYTE:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualueille. Tällä hetkellä epäselvyyttä on siitä, millä interventioilla lihavuutta ja liikkumattomuutta tulisi ennaltaehkäistä ja hoitaa sekä siitä, mitä interventioita eri toimijat toteuttavat. Tästä johtuen toiminnan johdonmukainen kehittäminen niin kansallisesti kuin alueellisesti sekä arkivaikuttavuuden arviointi ja priorisointi vaikuttavien ja vähähyötyisten interventioiden välillä on mahdotonta.

Työpajan tavoitteen on löytää vastauksia ja lähestymistapoja intervention vaikuttavuuden arviointiin ja toisaalta vaikuttavuustiedon pohjalta tehtyyn intervention valintaan. Painopisteen ollessa liikkumattomuuden ja lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa pyrimme löytämään vastauksia myös mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten olemassa olevien interventioiden vaikuttavuutta tulisi arvioida
  • Tulisiko resurssien priorisointiperusteet olla pelkästään vaikuttavuusperusteisia ja, missä määrin hyväksymme arvoperusteisen priorisoinnin?
  • Mihin interventioihin yhteiskunnan tulisi priorisoida käytettävissä olevat resurssit?
  • Mitä tehdä, kun meillä on runsaasti erilaisia vaikuttavuudeltaan epävarmoja väestö ja yksilötason interventiota ja pieni määrä vaikuttaviksi todettuja yksilötason ratkaisuja?

Työpajaan toivotetaan tervetulleiksi aiheen parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä HYTE:n ammattilaiset, kehittäjät ja tutkijat. Työpajassa aiheesta alustavat professori Tomi Mäki-Opas sekä Kansallisen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA:n arviointiylilääkäri Juuso Heikkinen.

Ilmoittaudu mukaan 24.9.2023 mennessä tällä lomakkeella.

**************************************************************************

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät on monitieteinen keskustelufoorumi hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkijoille ja asiantuntijoille sekä jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa työssään uusinta tutkimustietoa vaikuttavuudesta.

Vuoden 2023 tutkimuspäivien pääteema on Priorisoimalla hyvinvointia – mitä, miksi ja miten?. Päivien pääpuhujina ovat Lars Sandman (Linköping university), Kaisa-Maria Kimmel (Lapin yliopisto), Petteri Niemi (Jyväskylän yliopisto) ja Johanna Lammintakanen (Itä-Suomen yliopisto). Tutustu pääpuhujiin.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan vaikuttavuudesta, kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa ja verkostoitumaan asiantuntijoiden kanssa!

Kysyttävää tutkimuspäivistä? Ota yhteyttä järjestelytoimikuntaan.