Tutkimus

Vaikuttavuuden tutkimus Itä-Suomen yliopistossa

Vaikuttavuustiedon merkitys kasvaa ikääntyvässä Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Palvelujärjestelmältä kysytään kykyä uudistua kansalaisten tarpeiden mukaan.

Ihmisten elämäntilanteiden ja näkemysten moninaisuus haastaa niin hoidon ja ennaltaehkäisyn kuin sosiaalipalvelutkin. Nykyisten ja uusien hoitojen ja palveluiden, hoito- ja palvelukäytäntöjen, työmenetelmien ja ehkäisevien toimien vaikuttavuutta on tutkittava, jotta rajalliset resurssit osattaisiin kohdistaa ja käyttää mahdollisimman vaikuttavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen edellyttää palveluilta hyvää saatavuutta, laatua ja joustavuutta sekä haastaa siilomaiset työskentelytavat.

Tutustu Vaikuttavuuden talon tutkimukseen neljällä eri osa-alueella

  1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  2. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niiden integraatio
  3. Menetelmäkehitys ja aineistolähtöiset lähestymistavat
  4. SOTE-johtaminen, -päätöksenteko ja -lainsäädäntö

Ehdota tutkimusideaa, opinnäytettä tai yhteistyötä!

Vaikuttavuuden talo ottaa vastaan ehdotuksia tutkimusideoista, opinnäytteistä tai tutkimusyhteistyöehdotuksia, jotka palvelisivat keskeisiä sidosryhmiä käytännön työssä ja tukisivat päätöksentekoa.

Voit ehdottaa tutkimusideaa joko opiskelijatyönä tehtäväksi tai laajempaa tutkimusyhteistyötä varten sähköisellä lomakkeella.

Tutkimusideat toteutetaan pääosin opiskelijavoimin.

Kaikki tutkimusideat käydään läpi Vaikuttavuuden tutkimusyhteisön (RC) johtoryhmässä, jossa arvioidaan tutkimusidean toteutettavuus opiskelijatyönä tai laajempana tutkimushankkeena sekä mahdolliset rajaus- ja lisäresurssitarpeet.

Käsittelemme tulleet ideat kuukausittain (1krt/kk) ja olemme aina yhteydessä sen jälkeen.