Politiikka ja reformit

Politiikka ja reformit

Lääkepolitiikka

Tutkimme lääkepolittiisten päätösten vaikuttavuutta.

  • Sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutukset Suomessa -tutkimusprojektin tavoite on tutkia sähköisen reseptin vaikutuksia lääkkeiden määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen Suomessa.
  • Lääkkeiden saatavuusongelmat ja saatavuuden edistäminen Suomessa ja EU:n alueella -projekti tutkii lääkkeiden saatavuutta, lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä ja siihen liittyviä maakohtaisia erityispiirteitä Suomessa, syitä ongelmien taustalla sekä seurauksia, joita saatavuusongelmista aiheutuu Suomessa, sekä harvinaissairauksia sairastavien potilaiden lääkehoitojen saatavuutta ja käyttöön pääsyn edistämistä Suomessa ja EU:n alueella.
  • Lääkevaihto -tutkimusprojektin tavoitteena oli tutkia lääkevaihdon käyttöönotosta yhteiskunnalle ja lääkkeiden käyttäjille syntyneitä säästöjä, lääkkeiden käyttäjien kokemuksia ja asenteita lääkevaihtoa kohtaan, lääkäreiden asenteita ja kokemuksia lääkevaihdosta sekä lääkevaihdon vaikutuksia lääkejakeluketjuun (lääkeyritykset, lääketukkuliikkeet ja apteekit).

Sote-uudistus

Tutkimme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa sote-uudistuksen vaikuttavuutta.

  • STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimusryhmä analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta ennen sote-uudistusta ja sen jälkeen.

Hyvinvointi- ja terveyspolitiikan vaikuttavuus

Tutkimme ja arvioimmen hyvinvointi- ja terveyspolitiikan vaikuttavuutta.

  • LAPE-politiikkaohjelman vaikuttavuus

Ikääntymispolitiikan vaikuttavuus

  • Iäkkäiden hyvinvoinnin, terveyden ja elämänlaadun seurannat ja politiikka-analyysit.