Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu ”Näkökulmia vaikuttavuustiedon hyödyntämiseen”

Tomi Mäki-Opas, Ismo Linnosmaa ja Eeva Nykänen

TAUSTA

Nykyisten palveluiden, toimien, työmenetelmien ja käytäntöjen vaikuttavuus on tutkittava, jotta resurssit voidaan kohdistaa ja käyttää mahdollisimman vaikuttavasti. Tämä korostaa moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä. Vaikuttavuustiedon merkityksen kasvaessa päätöksenteossa, myös vaatimukset sen luotettavuudesta ja hyödynnettävyydestä lisääntyvät. Lisäksi asiakkailla, työntekijöillä, asiantuntijoilla ja päätöksentekijöillä tulee olla riittävää tiedon lukutaitoa: kyvyt ja taidot tunnistaa vaikuttavuustiedon tarve, hyödyntää vaikuttavuustietoa ja arvioida tietoa kriittisesti sekä ymmärtää eri tieteiden näkökulmat vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä mm. sosiaali-, talous- ja oikeustieteelliset näkökulmat.

PUHUJAT

Ismo Linnosmaa, professori: ”Taloustieteellinen näkökulma vaikuttavuustiedon hyödyntämiseen: tehokkuus ja kustannus-vaikuttavuus”

Tomi Mäki-Opas, tutkimusjohtaja, ”Vaikuttavuuden arviointi ihmistieteissä: toimenpide toimii, mutta kenelle, millä edellytyksillä ja miksi?”

Eeva Nykänen, tutkimusjohtaja: ”Oikeustieteellinen näkökulma vaikuttavuustiedon hyödyntämiseen: lähtökohtana yksilön oikeus riittäviin palveluihin”

Loppukeskustelu ja kysymyksiä