Vaikuttavuuden TKI-ekosysteemi

Kansallinen vaikuttavuuden ekosysteemi tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin

Tukeakseen muutosta kohti vaikuttavuusperusteisia terveys- ja hyvinvointipalveluita, kansalliset johtavat yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä keskeiset alan toimijat ovat muodostaneet Kansallisen vaikuttavuustutkimuksen, kehittämisen ja innovaation ekosysteemin: vaikuttavuusperusteiset terveys- ja hyvinvointipalvelut (RDIWELL).

Ekosysteemin tavoitteena on

  1. luoda avoin ja pysyvä kansallinen TKI-ekosysteemi tukemaan verkostoitumista vaikuttavuustematiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä,
  2. lisäämään ymmärrystä ja osaamista vaikuttavuusperusteisista palveluista, interventioista ja vaikuttavuustiedon hyödyntämisen hyödyistä, ja
  3. edistää TKI-toimintaa, joka perustuu vaikuttavuusosaamiseen.

Itä-Suomen yliopiston johtamassa RDIWELL-konsortiossa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Lapin yliopistot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi ekosysteemissä on mukana useita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita sekä järjestöjä, joita kiinnostaa vaikuttavuusperusteinen toiminnan ja palveluiden kehittäminen sekä johtaminen sekä oman vaikuttavuusosaamisen lisääminen.

Toivotamme kaikki vaikuttavuusperusteisesta tutkimuksesta, kehittämisestä ja innovoinnista kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan Kansalliseen vaikuttavuuden TKI-ekosysteemin toimintaan ja tapahtumiin.

Konsortiossa ovat mukana:

Itä-Suomen yliopisto (UEF, konsortion johtaja): Sari Rissanen (Consortium PI), Janne Martikainen, Ismo Linnosmaa, Tiina Laatikainen, Elsa Paronen, Tomi Mäki-Opas (Interaction PI)

Helsingin yliopisto (UH): apulaisprofessori Paulus Torkki (subproject PI)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): tutkimusprofessori Timo Sinervo (subproject PI), erityisasiantuntija Hanna Tiirinki, tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, erikoistutkija Tuukka Tammi

Lapin yliopisto (ULapland): yliopistonlehtori Jaana Leinonen (subproject PI), dosentti Marjo Suhonen

Tampereen yliopisto (TAU): dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen (subproject PI), professori Nina Helander, projektipäällikkö Nadja Nordling, työelämäprofessori Elli Aaltonen