Kansallinen Vaikuttavuuskeskus -verkosto

Sosiaali- ja terveysalan kansallinen Vaikuttavuuskeskus kokoaa yhteen eri puolilla Suomea karttuvan vaikuttavuustiedon ja -osaamisen.

Taustaa

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston tutkimustyöhön keskittyvän Vaikuttavuuden talon yhteistyönä vuonna 2021 valtioneuvostolle tekemässä selvityksessä kartoitettiin sote-palveluiden vaikuttavuustyötä ja tulevaisuuden tarpeita Suomessa. Selvityksen pohjalta nähtiin tarve toteuttaa kansallinen vaikuttavuuskeskus -verkosto, jonka toiminnalla tavoitellaan hyvinvointialueiden palvelujen yhdenvertaista laatua, toimintakulttuuria ja kustannusvaikuttavuutta.

Tavoitteet

Kansallisen vaikuttavuusverkoston tavoitteena on löytää vastauksia ja mittareita siihen, miten hyvinvointialueilla saadaan tuotettua asiakkaiden elämänlaatua parantavia palveluja yhdenvertaisesti ja kustannusvaikuttavasti.

Työtä vaikuttavien hoitojen ja palvelujen kehittämiseksi on tehty eri puolilla Suomea vuosia. Nyt tavoitteena on juurruttaa vaikuttavuuden ajatus erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin.

Kansallinen vaikuttavuuskeskus etsii vastauksia muun muassa kysymyksiin:

  • Onko leikkaus paras mahdollinen hoito tilanteessani vai parantaako jokin muu hoito elämänlaatuani enemmän?
  • Miten pääsen osallistumaan vahvemmin ja kertomaan näkemykseni palveluiden järjestämisestä?
  • Milloin kalliit hoidot ja palvelut kannattavat ja kenen niitä kuuluu saada?
  • Miten hyvinvointialueen rahat saadaan riittämään tarvittaviin palveluihin?

Vaikuttavuuskeskuksen tärkeitä tehtäviä sote-organisaatioille tulevat olemaan

  1. tieto- ja osaamistarpeiden nykytilan kartoittaminen, mutta erityisesti vaikuttavuuden mittaamisen tuki,
  2. tiedonkeruun ja raportoinnin hyvien käytäntöjen levittäminen
  3. sekä jo olemassa olevien rekistereiden ja muun vaikuttavuusdatan laajempi hyödyntäminen näyttöön perustuvan päätöksenteon tukena

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja UEF\\Vaikuttavuuden talon rooli on tukea verkostoa perustason SOTE-vaikuttavuuden TKI ja monitieteisellä koulutusosaamisella

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Vaikuttavuuden talon roolina on tuoda verkostoon monitieteellinen TKI- ja koulutusosaamisensa liittyen perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuteen. Tämä lisäksi tukemme verkoston rakentumista päivittämällä tilannekuvan tietotarpeita ja osaamistarpeiden nykytilasta. Voimme monitieteellisellä osaamisellamme tarjota tähän tieteellisen tutkimuksen perustuvia koulutuskokonaisuuksia, työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseen ja tiedolla johtamisen tueksi.

Pohjois-Savon hyvinvointi alueen ja UEF Vaikuttavuuden talon yhteistyönä toteutamme näihin liittyen Pohjois-Savon alueella kehittämistoimenpiteitä, joissa levitämme koko maakunnan alueelle hyväksi havaittuja toimintamalleja asukkaiden mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämiseksi ja tyypin 2 diabeteksen seuraamuksien vähentämiseksi sekä näihin liittyvien sosiaalipalveluiden kustannuksien vähentämiseksi.

Kansallinen Vaikuttavuuskeskus tulee perustumaan verkostomaiseen toimintamalliin

Kansallisen vaikuttavuuskeskusvalmistelun verkkosivut ovat nyt auenneet osoitteessa vaikuttavuuskeskus.fi.

Vaikuttavuuskeskuksen verkostoa koordinoi Pirkanmaan hyvinvointialue, jonka lisäksi työryhmään kuuluvat Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen yliopistolliset hyvinvointialueet ja Helsingin yliopistollinen sairaala HUS.

Rahoitus ja ajanjakso: Kestävän kasvun rahahoitus (RRF), vuodet 2023-2025

Lisätietoja:
Professori Tomi Mäki-Opas, Vaikuttavuuden talo, UEF, p. 050 323 4020, tomi.maki-opas@uef.fi

Professori Janne Martikainen, Vaikuttavuuden talo, UEF, p. 040 355 2600, janne.martikainen@uef.fi

Arviointiylilääkäri Kati Kinnunen, Pohjois-Savon hyvinvointialue, p. 044 7179374, Kati.Kinnunen@pshyvinvointialue.fi

Hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen, sairaalapalvelujen linja, Pirkanmaan hyvinvointialue, p. 0400 581 871, suvi.liimatainen@pirha.fi

Tutustu Vaikuttavuuskeskus-verkoston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston yhteishankkeen Hyvinvoinnin edistämisen ja perustason sote-palveluiden integraation vaikuttavuuden parantaminen Pohjois-Savossa (HYPE) blogikirjoituksiin:

Linkit aikaisempaa työhön: