Sessio 8

Sessio 8: Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Puheenjohtaja: tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto

8.1 Evaluation of Web-based Health Information for Elderly

Muzawir Arief

User centered approach on web-based health information can be used to improve the engagement of the Internet user and promote the healthcare through better health knowledge and awareness. Web based health information is one of popular online information and elderly who commonly need more healthcare is still lacks skills in utilizing the Internet. This presentation discusses how web-based health information influence on elderly citizens’ Internet use and how do web-based health information suit the elderly needs. Both qualitative and quantitative approaches will be summarized to find evidences from previous studies of how several factors influenced the elderly and how elderly perceived website of health information. Additionally, how current web-based health information comply with the accessibility standard (WCAG2.0) will be presented as the one recognized standard to improve website to be conveniently accessed by everyone including elderly. Based on previous studies the website designs are still inappropriately for elderly especially when using WACG2.0 test and in many countries the Government policies have no significant influence for proper websites on online health information elderly related. To sum up elderly needs should be considered according to their specific characteristics in promoting web-based health information and the authorities should provide more regulations to guarantee every people including elderly of appropriate information access.

8.2 Suomalaiset löysivät koronavirustaudin oirearvion verkkopalvelun nopeasti: koronavirustaudin oirearvioon vastanneet 16.3.–15.5.2020

Vesa Jormanainen, R. Kaikkonen, S. Isosomppi, J. Nurminen, I. Kunnamo, T. Salaspuro, H. Nordlund

Useiden maiden, mukaan lukien Suomi, terveydenhuoltojärjestelmät joutuivat ottamaan COVID-19-taudin nopeasti alkaneen epidemian iskun vastaan resilienssinsä puitteissa. Suomen koronavirusepidemian ensimmäinen kotimainen tartunta todettiin 25.2.2020 ja niitä oli tuhat 24.3.2020. Suomeen julistettiin poikkeusolot 16.3.2020 (391 tartuntatapausta). Ensimmäinen henkilö kuoli koronavirustautiin 21.3.2020. Suomessa avattiin väestön käyttöön valtakunnallinen Omaolon koronavirustaudin oirearvio 16.3.2020. Digitaalisilla oirearvioilla pyritään ohjaamaan oireiden perusteella muodostuvaa kysyntää tehokkaasti kulloinkin sopivimpaan palvelukanavaan automaattisen ja keinoälyyn perustuvien älykkäiden algoritmien avulla. Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla Omaolon koronavirustaudin oirearvion käyttöä ja käyttäjiä 16.3.–15.5.2020 (60 ensimmäistä käyttöpäivää).

Aineistoon kertyi 329 695 koronavirustaudin oirearviota. Suomalaiset löysivät uuden oirearvion nopeasti. Vastanneista 79,7 % oli oireisia ja heistä 15,2 % (39 916) sai ohjeen hakeutua päivystykseen. Oirearvioita tehtiin lukumääräisesti (91 989) ja väestöön suhteutettuna (5404/100 000 asukasta) eniten HUS:ssa. Oirearvioon vastattiin kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä, 20 Manner-Suomen sairaanhoitopiireissä ja 242 kunnassa. Kaksi kolmesta vastaajasta oli naisia ja naiset vastasivat miehiä useammin lukuun ottamatta vanhinta (70+ vuotta) ikäryhmää. Merkittävä osa vastaajista oli sote-työssä (16,5 %) tai muissa palvelutehtävissä (51,7 %). Oireisilla vastaajilla yleisimmin esiintyivät yskä (44 %), kurkkukipu (24 %), kuume (17 %) ja päänsärky (11 %). Hengitysvaikeus oireena esiintyvyys oli 9,8 % ja lihaskipu 2,9 %. Oireisten vastaajien yleisvointi oli hyvä 98,3 %:lla (pystyivät olemaan jalkeilla), kun 20,5 % selviytyi vain pakollisista kotiaskareista sekä 1,7 % vastaajista pystyi olemaan vain vuoteessa (WC-käyntejä lukuun ottamatta). Vastanneista puolet epäili altistuneensa koronavirukselle. Lähikontaktissa koronavirustautia sairastavaan henkilöön oli ollut 4–6 % vastaajista.

Jatkossa olisi perusteltua tarkastella tutkimuksen keinoin koronavirustaudin oirearvion tietoja suhteessa muiden palvelujen tietoihin. Muita palveluja voisivat olla esimerkiksi hätänumero 112, Päivystysapu 116117, terveydenhuollon palvelujärjestelmän päivystykset sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatauti-, hoitoilmoitus- ja tehohoitorekisterit. Kytkemällä useita tietolähteitä yhteen ja samaan aikaperspektiiviin, saavutetaan eheämpi kokonaiskuva koronavirusepidemian vaikutuksista palvelujärjestelmän eri osiin ja potilasvirtoihin Suomessa.

Suomessa on mahdollista tuottaa nopeasti lääketieteellisiä oirearvioita hoitoonohjauksineen eri käyttökohteisiin jo olemassa olevan infrastruktuurin puitteissa.

8.3 Physical activity increases social inclusion

Marina Steffansson, Tuula Pehkonen-Elmi

Exercise improves self-esteem and improved self-esteem strengthens inclusion and prevents marginalization. Youth who have completed primary school may incur additional costs of up to 370 000 euros for public administration over their lifetime. In Pieksämäki, a physical activity model was developed for physically inactive NEET youth and this model aims to improve their activity and thereby their inclusion.

The aim of the study was to evaluate the outcomes and the cost of the model. The intervention includes a personal physical exercise plan, individual instruction and free access to the swimming hall and gym during the participation. Each participant gets as much guidance as they need. We present results only for three cases, because the target group was very challenging. The follow-up period was 12 months.

To evaluate the outcomes we used three subjective measures, 3X10D®, the Abilitator®, and 15D. The 3X10D® showed that life as a whole and self-esteem improved in two cases. In all three cases managing in daily activities improved. The Abilitator® showed slight improvement in wellbeing and clear improvement in physical functioning in all three cases. We obtained 15D results only from two cases. In one case HRQoL decreased slightly and in the other one it increased significantly.

In the beginning there was an unemployed person, a person having only 9-year basic education and a drop-out from vocational education. After the intervention the unemployed person was working, and the other two were studying.

Depending on the number of the physical exercise instructor visits and other physical activities the costs of the intervention varied between 1042 and 1215 euros.

Based on the results physical functioning and self-esteem improved and that can lead to stronger social inclusion. Although the three individuals underwent intensive individual instruction, the costs were low compared to the costs of social exclusion reported in earlier researches.