Tieteellinen toimikunta

Tieteellinen toimikunta

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, YHKA, toimikunnan puheenjohtaja

Professori Timo Toikko, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (YHKA), sosiaalihuollon vaikuttavuus

Professori Sirpa Hartikainen, terveystieteiden tiedekunta (TT), lääkehoito ja hoidon vaikuttavuus

Professori Hanna Kuusisto, asiakas ja potilasturvallisuus ja vaikuttavuus

Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, terveystieteiden tiedekunta (TT), hoitotieteet ja vaikuttavuus

Professori Ismo Linnosmaa, YHKA, sosiaali- ja terveystaloustiede ja vaikuttavuus

Professori Kaija Saranto, YHKA, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto

Professori Johanna Lammintakanen, YHKA, sote-johtaminen ja politiikka ja vaikuttavuus

Professori Janne Martikainen, TT, terveystaloustiede ja lääkehoidot

Professori Reijo Sund, TT, rekisteritutkimus

Tutkimusjohtaja Eeva Nykänen, YHKA, hyvinvointioikeus

Yliopistotutkija Antti-Jussi Kouvo, YHKA, tilastolliset menetelmät