Tieteellinen toimikunta

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, YHKA, toimikunnan puheenjohtaja

Professori Timo Toikko, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (YHKA), sosiaalihuollon vaikuttavuus

Professori Hanna Kuusisto, asiakas ja potilasturvallisuus ja vaikuttavuus

Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, terveystieteiden tiedekunta (TT), hoitotieteet ja vaikuttavuus

Professori Ismo Linnosmaa, YHKA, sosiaali- ja terveystaloustiede ja vaikuttavuus

Professori Ulla-Mari Kinnunen, YHKA, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto

Professori Johanna Lammintakanen, YHKA, sote-johtaminen ja politiikka ja vaikuttavuus

Professori Janne Martikainen, TT, terveystaloustiede ja lääkehoidot

Professori Reijo Sund, TT, rekisteritutkimus

Tutkimusjohtaja Eeva Nykänen, YHKA, hyvinvointioikeus

Yliopistonlehtori Antti-Jussi Kouvo, YHKA, tilastolliset menetelmät