Tutkimusartikkelit

Tutkimusartikkelit

2018

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti: Disrupting professional practices with research-driven intervention. Researcher-gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Qualitative Social Work.

Aaltonen, Sanna, Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten koettu hyvinvointi. Yhteiskuntapolitiikka, e-julkaisu 1.11.2018 

Anand, Janet, Veszteg, Czilla, Asikainen, Elina, Kankaanpää, Reetta: Refugee Policy and Finnish Social Work.  Book chapter on Populism and Social Work/ERIS, (submitted – peer review process ongoing).

Kannasoja Sirpa, Ristolainen Hanna, Tiilikainen Elisa, Joro Tuula, Kivitalo Mari, Santala Laura, Hujala Anneli, Rissanen Sari ja Närhi Kati: Parempaa elämänlaatua osallistavalla otteella – kokemuksia PROMEQ-hankkeesta. Gerontologia 32(2): 147-151. OPEN ACCESS.

Klavus Jan, Forma Leena, Partanen Jussi ja Rissanen Pekka: Need and utilization of primary health care among long-term unemployed Finns. Journal of Health and Social Sciences 2018; 3, 231-242.

Korhonen Kaarina, Einiö Elina, Leinonen Taina, Tarkiainen Lasse ja Martikainen Pekka: Time-varying effects of socio-demographic and economic factors on the use of institutional long-term care before dementia-related death: A Finnish register-based study. Plos One 2018.

Mikkonen Janne, Remes Hanna, Moustgaard Heta ja Martikainen Pekka: The population impact of childhood health conditions on dropout from upper-secondary education. The Journal of Pediatrics Vol. 196.

Partanen Jussi, Forma Leena, Rissanen Pekka: Ikääntyneille suunnatun sosiaalisen markkinoinnin interventioiden taloudellinen arviointi – kohdistettu kirjallisuuskatsaus. Arvioitavana Gerontologia-lehdessä.

Timmermans Erik, Kunst Anton, Veldhuizen Eleonore, Mäki-Opas Tomi, Snijder Marieke, Lakerveld Jeroen: Associations of neighbourhood safety with leisure-time walking and cycling in population subgroups: the HELIUS study, Cities, arvioitavana.

Ylistö Sami: Why do young people give up their job search? Nordic Journal of Working Life Studies.

2017

Aaltonen Sanna: Nuorten elämänpolut ja hyvinvointivaltion palvelukartat. Teoksessa Pietikäinen Reetta ja Välimaa Anne (toim.) Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä. Helsinki, Valtakunnallinen työpajayhdistys, 52-58.

Aaltonen Sanna, Myllylä, Martta ja Kivijärvi, Antti: Nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistäminen digitaalisen intervention avulla. Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa. Tutkiva sosiaalityö -tutkimusliite. Helsinki: Talentia, 26-37.

Aaltonen, Sanna ja Kivijärvi, Antti (toim.): Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusseura, Helsinki.

Aaltonen, Sanna ja Kivijärvi, Antti: Hyvinvointipalvelut ja nuoret aikuiset – Ohjausta monimutkaistuneissa siirtymissä. Teoksessa Aaltonen Sanna ja Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusseura, Helsinki, s. 7-23.

Aaltonen Sanna, Hästbacka Noora ja Kivijärvi Antti: Metelin, kohinan ja hiljaisuuden kohtaaminen hyvinvointipalvelujen haasteena. Teoksessa Aaltonen Sanna ja Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusseura, Helsinki, s. 199-220.

Anand Janet, Ahonen Tiina ja Veszteg Csilla: Populism and second language acquisition amongst Middle Eastern women living in Eastern Finland. Social Dialogue Issue 17, s. 21-26.

Bijlsma Maarten, Tarkiainen Lasse, Myrskylä Mikko ja Martikainen Pekka: Unemployment and subsequent antidepressant purchasing: a mediation analysis using the parametric G-formula. Social Science & Medicine 2017.

Borrmann Stefan, Anand Janet, Schuster-Graig Johanna, Frost Caren J.: Integration or Inclusion. Defining Terms in the Context of Refugee Resettlement and Right Wing Populism. Social Dialogue Issue 17, s. 15-18.

Hu Yaoyue, Leinonen Taina, Myrskylä Mikko ja Martikainen Pekka: Changes in socioeconomic differences in hospital days with increasing age: Cumulative disadvantage, age-as-leveler, or both? Journal of Gerontology: Social Sciences 2017.

Hukkanen Henna, Husu Pauliina, Sievänen Harri, Tokola Kari, Vähä-Ypyä Henri, Valkinen Heli, Mäki-Opas Tomi, Suni Jaana ja Vasankari Tommi: Aerobic physical activity assessed with accelerometer, diary, questionnaire and interview in a Finnish population sample, Scandinavian Journal of Medicine ja Science in Sports, submitted.

Husu Pauliina, Suni Jaana, Tokola Kari, Vähä-Ypyä Henri, Valkeinen Heli, Mäki-Opas Tomi, Sievänen Harri ja Vasankari Tommi: Frequent breaks in sedentary time and several short standing periods are associated with smaller waist circumference, Scandinavian Journal of Medicine ja Science in Sports, submitted.

Kannasoja Sirpa: Sosiaalinen toimintakyky – käsitteen suomalainen kehityshistoria. Teoksessa: Lindh Jari, Härkäpää Kristiina ja Kostamo-Pääkkö Kaisa (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press. Hyväksytty.

Karisto Antti ja Tiilikainen Elisa: Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka 82(5): 527–537.

Karvonen Sakari, Kestilä Laura ja Mäki-Opas Tomi (toim.): Terveyssosiologian linjoja, Gaudeamus.

Karvonen Sakari, Kestilä Laura ja Mäki-Opas Tomi: Who needs the sociology of health and illness? A new agenda for responsive and interdisciplinary sociology of health and medicine, Frontiers, in review.

Kivivirta Ville ja Syväjärvi, Antti: Confronting the agency of digitalized public space. European Group for Organizational Studies. Copenhagen. (Submitted as Research in Progress).

Kivivirta Ville ja Syväjärvi Antti: Confronting the agency of digitalized public space. Innovations and New Forms of Organizing in Digitalized Public Space. The 33rd European Conference on Organization Studies. Copenhagen, Denmark. ISBN 978-952-293-483-3.

Korhonen Kaarina, Remes Hanna ja Martikainen Pekka: Education as a social pathway from parental socioeconomic position to depression in late adolescence and early adulthood: a Finnish population-based register study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology Vol. 52/1.

Mäki-Opas Tomi, Borodulin Katja, Härkönen Janne, Ruokolainen Otto ja Lallukka Tea (2017) Terveyttä edistävä elämäntyyli, teoksessa Sakari Karvonen, Laura Kestilä ja Tomi Mäki-Opas (toim.) Terveyssosiologian linjoja, Gaudeamus.

Mäki-Opas Tomi, Pieper Richard, Anand Janet ja Vaarama Marja: Social Marketing Approach Health and Wellbeing: The PROMEQ approach. Book Chapter on Stakeholders and Social Marketing, Australia. Awaiting decision.

Niemi Petteri I., Rautiainen Antti, Kannasoja Sirpa, Haapakoski Kaisa, Pellinen Jukka ja Mäntysaari Mikko: Hyvinvoinnin teoriat hyvinvoinnin edistämisessä ja poliittisessa päätöksenteossa. Hallinnon tutkimus 36 (3), 166-181.

Paronen Elsa, Rissanen Sari, Taskinen Helena ja Laulainen Sanna: Kunnat hyvinvoinnin edistäjinä –hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia ja malleja. Teoksessa Nyholm Inga, Haveri Arto, Majonen Kaija ja Pekola-Sjöblom Marianne (toim.) Tulevaisuuden kunta. Suomen kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Valtionvarainministeriö, Helsinki, s. 336-350.

Pirhonen Jari, Tiilikainen Elisa ja Pietilä Ilkka: Ruptures of affiliation: social isolation in assisted living for older people. Ageing and Society, 1–19. Doi:10.1017/S0144686X17000289.

Syväjärvi, Antti ja Kivivirta Ville: Tulevaisuuden kunta ja digitalisaatio – Kohti digikuntaa ja digikuntalaista. Teoksessa Nyholm Inga, Haveri Arto, Majoinen Kaija ja Pekola-Sjöblom Marianne (toim.). Tulevaisuuden kunta. Suomen kuntaliitto, Tampereen yliopisto ja Valtiovarainministeriö. Helsinki s. 265–277.

2016

Aaltonen Sanna: Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa. Näkökulmateksti. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Härkönen Janne, Aalto Mauri, Suvisaari Jaana, Lintonen Tomi, Paljärvi Tapio, Mäki-Opas Tomi, Mäkelä Pia: The predictors for stability of risk drinking in an 11-year follow-up of Finnish Adult population, European Addiction Research.

Kauhanen Antti, Kotiranta Annu, Kulvik Martti, Lassila Jukka, Maijanen Sirpa, Tähtinen Marja ja Valkonen Tarmo: Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 15/2016.

Mäki-Opas Tomi: Liikunta kuuluu kaikille – liikuntapolitiikan mahdollisuudet sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisessä, teoksessa Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja, Marita Sihto ja Sakari Karvonen (toim.), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. 101-115.

Richard Pieper, Marja Vaarama ja Sakari Karvonen: Social Sustainability: Theory, Model, and Measurement – The SOLA approach, PROMEQ Working paper. Lataa tiedosto.pdf

Pietiläinen Ville, Syväjärvi Antti ja Salmi Ilkka: Muuttuvien vuorovaikutustilanteiden haaste – Integroiva näkökulma diskursiiviseen johtamiseen. Teoksessa Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen Syväjärvi Antti ja Pietiläinen Ville (toim.), Tampere University Press s. 29–61. ISBN 978-952-03-0343-3. 

Vaarama Marja ja PROMEQ konsortio : Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, Tilannekuvaraportti 2016, Suomen Akatemia, Strateginen tutkimusneuvosto.