Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien suosio jatkaa kasvuaan

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien suosio jatkaa kasvuaan

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät on keskeinen vaikuttavuustiedon kanssa työskentelevien tutkijoiden, asiantuntijoiden ja käytännön työntekijöiden keskustelufoorumi Suomessa. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on kasvattanut suosiotaan ja tänä vuonna etäyhteyksin järjestettävässä tapahtumassa on 500 osanottajaa.

– Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät ovat olleet menestys, iloitsee tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas.

Hänen mukaansa sote-palveluiden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuden ja kustannus-vaikuttavuuden tutkimukselle on kasvava tarve.

– Tähän vaikuttaa toisaalta nykyinen pandemia-tilanne, mutta myös muut yhteiskunnalliset haasteet, kuten väestön ikääntyminen, moninaiset elämäntilanteet, muutokset sote-palveluiden järjestämisessä sekä digitalisaatio.

Vuoden 2020 Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät järjestetään 6. –7. lokakuuta. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo -verkosto, jonka toiminnassa sillä on keskeinen rooli.

Vaikuttavuustutkimuksen osaamista ja koulutusta yhdeltä luukulta

Vaikuttavuuden talo perustettiin vuonna 2017. Yksi keskeinen tavoite oli vaikuttavuuteen liittyvän tutkimustoiminnan ja yhteistyön edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tahtotilana oli myös, että verkoston tutkijat tuottavat vaikuttavuustietoa hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi sekä päätöksenteon ja integraation tueksi.

Suomalaisessa vaikuttavuuden tutkimuksen kentässä Vaikuttavuuden talolla onkin keskeinen paikka, sillä se tarjoaa ’yhden luukun’ -periaatteella kokonaisvaltaista, monitieteistä vaikuttavuustutkimuksen osaamista ja koulutusta.

– Kansainvälisestikin olemme poikkeuksellinen, koska meillä yhdistyy eri tieteiden välinen tiivis yhteistyö niin tutkimuksen kuin menetelmäkehityksen näkökulmasta.

Alan koulutus on tärkeä osa Vaikuttavuuden talon toimintaa. Sitä tarjotaan sote-uudistuksen ja yhdistämisen tueksi alan opiskelijoille ja käytännön ammattilaisille. Uusin koulutusavaus on syksyllä käynnistynyt kaikille avoin MOOC-verkkokurssi.

– MOOC Vaikuttavuus -verkkokurssi tarjoaa alan opiskelijoille hyvän johdatuksen vaikuttavuustematiikkaan ja tukee käytännön työntekijöitä vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä.

Tähtäimessä kansallinen vaikuttavuusosaamisen ekosysteemi

Tulevaisuudessa Vaikuttavuuden talon tavoitteena on levittää hyväksi havaitut käytännöt ja toimintamallit kansalliseksi ekosysteemiksi, joka tukee sekä kansallisia että paikallisia vaikuttavuusosaamisen ja -tutkimuksen tarpeita terveys- ja hyvinvointisektoreilla.

– Edistämme myös entistä tiiviimpää TKI-yhteistyötä tutkijoiden sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Tämä on erittäin tärkeää, koska näin pystymme vaikuttavammin vastaamaan nykyisiin ja uusiin yhteiskunnan hyvinvointiin ja sen eriarvoisuuteen liittyviin haasteisiin, Mäki-Opas painottaa.

Mäki-Opas näkee, että ensi vuosikymmenen alussa Vaikuttavuuden talon toimintamalli on vakiintunut osaksi kansallista toimintaa.

– Toivottavaa on, että olemme toiminnallemme pystyneet edistämään vaikuttavuusperusteista päätöksentekoa ja lisäämään vaikuttavuusosaamista sekä eri sektoreiden välistä yhteistyötä yhteiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.