Politiikkasuositukset

Politiikkasuositukset

PROMEQ politiikkasuositus 1

Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö: Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa.

PROMEQ politiikkasuositus 2

Kati Närhi, Sari Rissanen, Elisa Tiilikainen, Sirpa Kannasoja ja Hanna Ristolainen: Ikäihmisten yksinäisyyttä voi vähentää – palveluohjauksen käytäntöjä uudistettava; Ikäihmisille suunnattu osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus -pienoisesite.

PROMEQ politiikkasuositus 3

Sanna Aaltonen ja Antti Kivijärvi: Digitaalisista nuorisopalveluista apua yksinäisyyteen.

PROMEQ politiikkasuositus 4

Marja Vaarama ja Tomi Mäki-Opas: Hyvinvoinnin ja terveyden huono-osaisuus kaipaa kokonaistarkastelua ja korjaavia toimia.

PROMEQ politiikkasuositus 5

Antti Syväjärvi ja Jaana Leinonen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyö vaatimatonta – osallisuutta ja yhteistyötä vahvistettava.

PROMEQ politiikkasuositus 6

Janet Anand, Reeta Kankaanpää ja Csilla Veszteg: Käyttäjälähtöisellä palvelusuunnittelulla kohti parempaa kotoutumista.

PROMEQ politiikkasuositus 7

Pekka Rissanen, Jan Klavus ja Leena Forma: Haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin kohentamiseen on kustannusvaikuttavia keinoja.

PROMEQ politiikkasuositus 8

Pekka Martikainen, Tero Kuusi ja Tarmo Valkonen: Terveys paranee vanhuuseläkkeelle siirryttäessä – entä sitten?

PROMEQ politiikkasuositus 9

Martti Kulvik, Sirpa Maijanen ja Tarmo Valkonen: Terveydenhuollossa kansallisten resurssien on tuettava paikallisia ratkaisuja.

PROMEQ politiikkasuositus 10

Tomi Mäki-Opas, Marja Vaarama, Tarmo Valkonen, Jaana Leinonen, Antti Syväjärvi ja muu PROMEQ-konsortio: Työkalupakki vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen – Sosiaalinen laatu, elämänlaatu, vaikuttavuusindikaattorit, hyvät käytännöt, osallistavat työmenetelmät ja kypsyysanalyysi.