Abstraktihaku 2021

Abstraktihaku // Call for Abstracts

Ehdota esitystä vaikuttavuuden tutkimuksen päiville 2021

Vielä ehdit ehdottaa videoposteria tutkimuspäiville!

Posterit voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisiakin sekä menetelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interventiotutkimuksiin ovat tervetulleita.

Posteriehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista teemoista:

 1. Asiakas- ja potilasturvallisuus
 2. Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus
 3. Kustannusvaikuttavuus
 4. Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus
 5. Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa
 6. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus
 7. Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 8. Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat

Pyydämme lähettämään enintään 300 sanan mittaiset abstraktit viimeistään 16.9.2021 tällä ilmoittautumislomakkeella. Postereiden hyväksymisestä tutkimuspäiville ilmoitetaan 17.9.2021.

Abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä / hypoteeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista ja (alustavista) johtopäätöksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä.

Ohjeistus videoposterien tekoon löytyy täältä.


Etsimme tutkimuspäivillemme 10 minuutin mittaisia suullisia esityksiä sekä postereita vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisiakin sekä menetelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interventiotutkimuksiin ovat tervetulleita. Kokonaisten temaattisten sessioiden (mukaan lukien työpajat) ehdottaminen on myös mahdollista.

Esitysehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista temaattisista sessioista: 

 1. Asiakas- ja potilasturvallisuus  
 2. Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus 
 3. Kustannusvaikuttavuus 
 4. Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus 
 5. Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa 
 6. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus 
 7. Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
 8. Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat 
 9. Muu sessioehdotus 

Abstraktihaku on sulkeutunut 30.5.2021. Esitysten hyväksymisestä tutkimuspäiville ilmoitetaan 21.6.2021 alkavalla viikolla. 

Abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä / hypoteeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista että (alustavista) johtopäätöksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Abstraktia jättäessä kysytään suullisen esityksen esityskielestä. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme englanninkielisiä sessioita.  

Kokonaista temaattista sessiota ehdotettaessa tulee jättää abstrakti, joka kuvaa session taustan ja tavoitteet sekä siihen kuuluvat esitykset sekä niiden esittäjät. Lisäksi jokaisesta sessioon kuuluvasta esityksestä tulee esittäjän jättää oma erillinen abstrakti. 

Aikataulu

 • Ilmoittautuminen ja abstraktien jättö aukeaa: 1.5.2021
 • Abstraktien viimeinen jättöpäivä: 30.5.2021
 • Abstraktien hyväksyntäilmoitukset: 21.6.2021 alkavalla viikolla
 • Päivien ilmoittautuminen sulkeutuu: 26.9.2021