Puhujat 2023

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien 2023 puhujaesittelyt.

Pääpuhujat

Tänä vuonna pääpuhujina ovat Lars Sandman, Kaisa-Maria Kimmel, Petteri Niemi ja Paulus Torkki.

Lue pääpuhujien ennakkohaastattelut täältä.

Lars Sandman.
Lars Sandman

PhD Lars Sandman is full Professor of Healthcare Ethics and Director of the National Centre for Priorities in Health, at Linköping University, Sweden. His research concerns normative challenges in priority setting within healthcare (and to some extent social care) and assessment of new health technologies. He is also an ethics consultant to the Swedish National Board of Health and Welfare, part of national and regional bodies for priority setting and has been commissioned to develop national guidelines for priority setting for the healthcare system during the Covid-19 pandemic.

Kaisa-Maria Kimmel.
Kaisa-Maria Kimmel

Kaisa-Maria Kimmel on tamperelainen juristi ja väitöskirjatutkija Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Kimmel tutkii väitöskirjassaan terveydenhuollon priorisoinnin sääntelyä sekä sääntelykeinojen merkitystä erikoissairaanhoidossa työskentelevien lääkäreiden priorisointia koskevassa harkinnassa. Kimmel on toiminut sote-juristina Kuntaliitossa vuodesta 2021 ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ssä vuoden 2023 alusta. Työssään Kimmel tukee hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaa sekä järjestämisvastuuta koskevissa kysymyksissä sekä sote-lainsäädännön valmisteluun, kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyvissä asioissa. Kimmel toimii sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan ETENE:n varajäsenenä kaudella 2023-2026.

Petteri Niemi.
Petteri Niemi

Petteri Niemi toimii yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella sekä Ihmistieteiden metodikeskuksessa. Hän opettaa pääasiassa tutkimusetiikkaa ja tieteenteoriaa väitöskirjantekijöille. Hän on Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan varapuheenjohtaja ja sosiaalialan ammattijärjestön Talentian eettisen lautakunnan asiantuntijajäsen. Hän toimii myös sosiaalialan kestävää kehitystä tutkivan EU-rahoitteisen ASTRA-projektin eettisenä neuvonantajana. Hänen viimeisimmän tutkimusprojektinsa teemana on sosiaalihuollon priorisointi. Työn alla on kirja tuosta aiheesta, yhdessä sosiaalialan käytännön ammattilaisen, tutkijan ja opettajan Riikka Niemen kanssa.

Apulaisprofessori Paulus Torkin kasvokuva.
Paulus Torkki

Paulus Torkki toimii terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi hän on Vaikuttavuusseura ry:n hallituksen puheenjohtaja ja toimii muutamien sote-alan yhdistysten ja yritysten hallituksessa. Paulus on tutkinut ja kehittänyt sote-alaa 20 vuoden ajan keskittyen suorituskyvyn arviointiin ja parantamiseen järjestelmän eri tasoilla. Paulus on julkaissut n 50 kansainvälistä vertaisarvioitua artikkeleita ja lisäksi ahkerasti erilaisissa ei-akateemisissa julkaisuissa. Tällä hetkellä tutkimukset keskittyvät arkivaikuttavuuden kehittämiseen sote-järjestelmässä erityisesti vaikuttavuuden mittaamisen, johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmista.