Abstraktihaku 2023

Ehdota esitystä vaikuttavuuden tutkimuksen päiville

Etsimme tutkimuspäivillemme 10 minuutin mittaisia suullisia esityksiä sekä postereita vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisiakin sekä menetelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interventiotutkimuksiin ovat tervetulleita. Kokonaisten temaattisten sessioiden (mukaan lukien työpajat) ehdottaminen on myös mahdollista.

Esitysehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista temaattisista sessioista: 

 1. Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus​ 
 2. Implementointitutkimus 
 3. Menetelmät ja asetelmat​ vaikuttavuustutkimuksessa 
 4. Näyttöön perustuva toiminta ja suositukset  
 5. Päätöksenteon ja lainsäädännön vaikuttavuus​​ 
 6. Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 
 7. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus​ 
 8. Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä​ 
 9. Oma sessioehdotus 

Abstraktit

Pituudeltaan 300 sanan mittaisten abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä / hypoteeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista että (alustavista) johtopäätöksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Abstraktia jättäessä kysytään suullisen esityksen esityskielestä. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme englanninkielisiä sessioita.

Kokonaista temaattista sessiota ehdotettaessa tulee jättää abstrakti, joka kuvaa session taustan ja tavoitteet sekä siihen kuuluvat esitykset sekä niiden esittäjät. Lisäksi jokaisesta sessioon kuuluvasta esityksestä tulee esittäjän jättää oma erillinen abstrakti.

Pyydämme lähettämään enintään 300 sanan mittaiset abstraktit viimeistään 2.6.2023 – tällä ilmoittautumislomakkeella.

Ohjeet esitysten ja postereiden valmisteluun löydät täältä.

Aikataulu

 • Abstraktien jättö aukeaa: 1.5.2023
 • Abstraktien viimeinen jättöpäivä: 2.6.2023
 • Ilmoittautuminen aukeaa: 1.6.2023
 • Abstraktien hyväksyntäilmoitukset: 19.6.2023 alkaen
 • Päivien ilmoittautuminen sulkeutuu: 17.9.2023