Digiteknologia hyvinvoinnin tukena

Pienet teot apuna arjen muutoksissa

Terveiden elintapojen omaksuminen on tunnetusti haastavaa. Tietoinen ponnistelu voi auttaa muutoksessa, mutta useimmiten vain lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä huomaamattomat päivittäiset tavat vaikuttavat terveyteemme enemmän kuin tahdonvoimaan perustuvat lyhytkestoiset “kuurit” ja “lakot”.

Viime aikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että terveellisiä tapoja noudattavat ihmiset toistavat tapoja päivittäisessä elämässään automaattisesti eivätkä tietoisesti ponnistele tavoitteen suorittamiseksi. Tällaisten automaattisten terveellisen tapojen muodostuminen on mahdollista aivan kaikille. Salaisuus tapojen syntymiseen on niiden säännöllinen toistaminen tutussa tilanteessa.

StopDia-hankkeessa on kehitetty Pienet teot -digisovellus tukemaan terveellisten tapojen omaksumista. Pienet teot on web-pohjainen sovellus, jota voi käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Pienet teot pohjautuu habit-teoriaan ja tutkimusnäyttöön elintapojen ja tyypin 2 diabeteksen yhteyksistä. Sovelluksen toiminnassa keskiössä on niin kutsuttu hyvien elintapojen kirjasto, joka sisältää yli 450 hyvinvointia tukevaa pientä tekoa. Näistä teoista sovelluksen käyttäjä voi valita itselleen sopia tekoja toteuttaakseen niitä arjessa ja seurata niiden toteutumista.

Tarkempaa tietoa Pienet teot -konseptista ja Pienet teot -kirjasto löytyvät Materiaalipankista.

Pienet teot -digisovelluksen esittely älypuhelimella. Sovellus sisälsi elintapakirjaston, josta voitiin valita pieniä tekoja. Tekojen toteutumista seurattiin palaute-kohdassa.
Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.