Voimaannuttava StopDia-ryhmäohjausmalli

StopDia-hankkeessa kehitettiin kokonaisvaltainen StopDia-ryhmäohjausmalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn toteutettavaksi osana perusterveydenhuollon palveluja. Ryhmäohjausmalli pohjautuu Ikihyvä Päijät-Häme -ryhmäohjauskonseptiin. Stopdia-ryhmätapaamiset tukevat, kannustavat ja innostavat löytämään itselle sopivia terveyttä edistäviä elintapoja.

StopDia-elintapainterventiossa käytetyssä StopDia-ryhmäohjausmallissa ryhmätapaamisia on yhteensä kuusi. Lisäksi elintapainterventiossa ryhmäläisten tukena on Pienet teot -digisovellus. Ohjaajana toimii StopDia-ryhmäohjauskoulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen, kuten hoitaja tai ravitsemusterapeutti. Ryhmätapaamisilla käsitellään hyvinvointiin vaikuttavia aiheita kokonaisvaltaisesti. Tärkeänä lähtökohtana on huomata ne hyvät asiat, joita itse kukin jo tekee, sillä niiden varassa muutoksiakin on helppo toteuttaa – kukin ryhmäläinen omaan arkeensa ja tavoitteisiinsa peilaten. Keskeisimpiä ryhmän aiheita ovat terveyttä ja hyvinvointia tukevat arjen rytmi, ruokavalio, liikunta ja uni (Kuva 1). Palaute aiemmista, samoja periaatteita noudattavista ryhmistä on ollut innostunut: ”Ryhmä antaa siivet”, ”Tämä on erilainen ryhmä”, ”Ryhmästä sain voimaa”.

Ryhmätapaamiset järjestetään terveydenhuollon toimipisteissä ja ne jakautuvat noin 3-4 kuukauden ajalle. Ryhmän koko vaihtelee 6 ja 15 henkilön välillä. Yhden tapaamisen kesto on 1,5 tuntia. StopDia-ryhmäohjauksessa käytetään tukena ryhmäohjaajan sekä ryhmäläisen vihkosta. Lisätietoja materiaalin käytöstä löydät Materiaalipankista tai sivun alaosasta.

Ryhmätapaamisten teemat: 1. Tullaan tutuiksi, 2. Rytmiä arkeen, 3. Syödään hyvin, 4. Iloa liikkumiseen, 5. Arki aktiivisemmaksi ja 5. Pystyn ja onnistun.

Kuva 1. StopDia-ryhmäohjausmallin rakenne

 

Ryhmäohjausmateriaalin päivitetty versio

StopDia-ryhmäohjausmateriaali päivitettiin kesällä 2020. Alkuperäinen ohjausmalli keskittyi tutkimuksen tavoitteen mukaisesti tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn elintapojen muutoksen keinoin. Samankaltaiset elintavat ehkäiset myös monilta muilta elintapasairauksilta. Näin ollen päivityksen yhteydessä materiaali muokattiin soveltumaan paremmin myös muiden elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn, jolloin sitä voidaan käyttää monipuolisemmin erilaisten ryhmien kanssa. Lisäksi saadun palautteen perusteella tapaamisten kestoa pidennettiin 1,5 tunnista kahteen tuntiin sekä ryhmäohjausten lukumäärää suurenneettiin kuudesta seitsemään sisältäen nyt myös vuoden seurantakäynnin. Viittaukset tyypin 2 diabetekseen korvattiin viittauksilla elintapasairauksiin yleisesti. Myös tapaamisten sisältöä ja ohjeistusta päivitettiin.

StopDia-ryhmäohjausmateriaali kattaa noin vuoden mittaisen, seitsemän tapaamista sisältävän terveellisten elintapojen edistämiseen kannustavan ryhmäohjauksen. Materiaalissa on oma ohje- ja työvihkonsa sekä ohjaajille että osallistujille. StopDia-ryhmäohjaus soveltuu toteutettavaksi niin terveydenhuollon piirissä kuin yksityisten järjestöjenkin toimesta. Tapaamiset voi tarvittaessa toteuttaa myös etäyhteyksin. StopDia-ryhmäohjausmallin käyttö vaatii ryhmäohjaajien koulutuksen.

Voit tiedustella StopDia-ryhmäohjausmateriaaleja  StopDia-tutkijoilta Kirsikka Aittolalta (Kirsikka.aittola(@)uef.fi) sekä Pilvikki Absetzilta (pilvikki.absetz(@)gmail.com). Materiaalit ovat saatavilla pdf-muotoisina (sopivat painettaviksi A4-kokoisiksi vihkosiksi) StopDia-ryhmäohjausta varten.

Jos olet kiinnostunut StopDia-ryhmäohjaajakoulutuksesta, ota yhteyttä StopDia-tutkijoihin Reija Männikköön tai Pilvikki Absetziin tai vieraile sivustolla: Collaborative Care Systems Finland.

Etusivut StopDia-ryhmäohjausmallin Ohjaajan työkalupakista sekä Osallistujan vihkosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.