Päättäjille

Marjoja ja teksti "Löydä ratkaisu hyvinvoinnin tueksi".

Tutkittua tietoa päätöksen teon tueksi

Testaa StopDia-investointilaskuria tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn terveystaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi.

Terveyspoliittisilla päätöksillä pystytään vaikuttamaan yhteisön ja yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun. StopDia – Tiedosta ratkaisuihin (2016–2019) -tutkimushanke tuottaa tietoa hyvinvoinnin edistämisestä yksilön ja ympäristön tasolla päätöksenteon tueksi.

Tavoitteena valtakunnallinen hyvä

Epäterveelliset elintavat ja niihin liittyvät sairaudet aiheuttavat kunnille, kaupungeille sekä työnantajille huomattavia kustannuksia, mutta heikentävät myös yksilön elämänlaatua ja ansiomahdollisuuksia. Vaikka näyttöä ennaltaehkäisevän työn hyödyistä on olemassa, ovat ennaltaehkäisyyn varatut resurssit usein riittämättömät.

StopDia-tutkimushankkeessa luodaan valtakunnallinen ja yhtenäinen, hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä malli, joka sopii terveydenhuollon olemassa oleviin järjestelmiin. Tutkimushankkeessa hyödynnetään uudella tavalla digiteknologiaa. Tällä tähdätään aiempaa suurempaan kustannustehokkuuteen.

Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kanssa terveydenhuollon organisaatioiden toimintaan aidosti juurtuvan mallin kehittämiseksi.

Terveyttä tukeva elinympäristö

StopDia-tutkimushankkeessa kehitetään ja tutkitaan erilaisten työ- ja elinympäristön muutoksin toteutettavien tuuppaustoimien hyväksyttävyyttä ja vaikuttavuutta yhteystyössä työnantajien ja muiden ympäristöistä vastaavien toimijoiden kanssa. Tutkimushankkeessa tutkitaan myös, millaiset yhteiskunnalliset tekijät edesauttavat ja mitkä puolestaan hankaloittavat hyvinvointia edistävien elintapojen toteutumista ja terveempien ympäristöjen rakentamista. Terveempien ympäristöjen rakentamisessa tehdään yhteistyötä mm. Kuopion ja Varkauden kaupunkien sekä useiden työnantajien kanssa.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.