Siirry suoraan sisältöön

StopDia ja T2D-Data

Mustikan varpuja, joissa mustikoita kypsymässä. Teksti "Ratkaisuja diabeteksen ehkäisyyn". StopDia- ja T2D-Data -hankkeiden logot.

Tervetuloa StopDia- ja T2D-Data -hankkeiden yhteiselle sivustolle!

StopDia hanke päättyi vuonna 2019 ja StopDia-riskitesti on sulkeutunut. Tällä sivustolla kerromme hankkeen tuloksista, StopDia-mallin jalkauttamisesta terveydenhuoltoon sekä T2D-Data -jatkohankkeestamme.

Useat tutkimukset sekä käytännön työstä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä. Suomalainen diabeteksen ehkäistytutkimus DPS osoitti, että tehostettu elintapaohjaus puolittaa sairastumisriskin henkilöillä, joilla on jo todettu diabeteksen esiaste. Riski pieneni sitä enemmän, mitä paremmin elintapaohjeita noudatti.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä hyvinvointia edistävät elintavat, kuten ruokailu- ja liikkumistottumukset sekä riittävä lepo ja uni, ovat keskeisessä roolissa. Ennaltaehkäisy kannattaa, sillä kyseessä on vakava ja etenevä sairaus, joka kehittyy hitaasti vuosien kuluessa ja on alkuun usein melko vähäoireinen. Vuosien saatossa vakavien liitännäissairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, silmä- ja munuaissairauksien sekä elämää hankaloittavien hermovaurioiden riski lisääntyy suuresti. Voit testata riskisi sairastua tyypin 2 diabetekseen Diabetesliiton sivujen diabetesriskitestillä.

Stop Diabetes – tiedosta ratkaisuihin -tutkimushanke keskittyi terveydenhuollon kautta toteutettuun elintapainterventioon sekä työympäristössä tapahtuneisiin työhyvinvointia lisääviin tuuppaustoimiin. Hankkeen tavoitteena oli luoda yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoille toimintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn sekä tunnistaa korkeassa tyypin 2 diabeteksen riskissä olevat ihmiset ennen sairauden puhkeamista. Saadut tulokset kannustavat jatkamaan toimia diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi elintapamuutosten keinoin. Perehdy StopDia-hankkeeseen ja siitä saatuihin tuloksiin tarkemmin täältä.

StopDia-hankkeen rahoitti Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelma ja sen toteuttajina olivat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT vuosina 2016-19.

T2D-Data-hanke starttaa

StopDia-hanke saa jatkoa syksyllä 2020 T2D-Data-hankkeena. Uusi hanke hyödyntää StopDia- sekä DPS-hankkeissa kerättyjä ainutlaatuisia datoja elintavoista, niiden muutosprosessista, metabolomiikasta ja perimästä. Hankkeessa kehitetään näihin aiempiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävien hankkeisiin pohjautuen paremmin kohdennettuja ja yksilöllisiä palveluja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä varten. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja sen toteuttajina ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lue lisää hankkeesta täältä.

T2D-Data- ja StopDia-hankkeiden logot vierekkäin. Molemmissa logoissa sininen käsi, jossa punainen sydän.

 

 

Seuraa meitä:   Twitter Facebook  Youtube