Työnantajille

Henkilö valmistaa eväsvoileipiä ja kuorii appelsiinia. Teskti "Evästä", "Koppaa kortti, koukkaa kauppaan, kokkaa, pakkaa ja kyytiin nappaa".

Tuuppaamaan, työnantaja!

Mikä tuuppaus?

Tuuppaus (engl. nudge) on käyttäytymisen muutokseen tähtäävä lähestymistapa, jonka tavoitteena on hellävaraisesti ohjata ihmisiä sellaisten valintojen suuntaan, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan pitkällä aikavälillä. Periaatteena on tehdä tämä ilman sääntelyä ja yksilön valinnanvapauden rajoittamista sekä puuttumatta merkittävästi taloudellisiin tai muihin kannustimiin. Valintojen ja toiminnan muutokseen tähdätään muokkaamalla saatavilla olevien vaihtoehtojen valikoimaa, aistittavia ominaisuuksia tai esillepanoa, toisin sanoen ympäristön valinta-arkkitehtuuria.

Helppo houkuttelee – myös terveyskäyttäytymisessä

Ihmisen ajatellaan usein olevan rationaalinen, oman etunsa mukaisesti toimiva olento. Psykologian ja käyttäytymistaloustieteen tutkimus on kuitenkin osoittanut ihmisen usein toimivan vastoin arvojaan ja päämääriään. Tätä on selitetty kognitiivisilla prosesseilla, joilla aivot säätelevät käyttäytymistä. Prosesseja on kahdenlaisia: tietoiseen harkintaan perustuvia ja automaattisia.
Tietoiseen harkintaan perustuvat prosessit vaativat tarkkaavaisuutta ja voimavaroja itsesäätelyyn. Siksi esimerkiksi väsymys ja nälkä heikentävät niiden toimintaa. Automaattiset prosessit puolestaan ovat nopeita ja vaivattomia, mutta eivät kykene huomioimaan syy-seuraussuhteita. Ne ovat siten herkkiä välittömästi palkitseville ympäristön houkutuksille. Automaattiset prosessit dominoivat tavallisesti rutiinitilanteissa, kuten ruokaa valittaessa ja syötäessä. Tällöin valitsemme herkästi vaihtoehdon, joka on huomion herättävä, houkutteleva ja vähällä vaivannäöllä saavutettava.

Elinympäristön toimintaa ohjaava voima tulisi ottaa paremmin huomioon terveyden edistämisessä. Yksi StopDian tavoitteista oli kehittää tutkimusnäyttöön pohjautuvia, edullisia ja skaalautuvia keinoja luoda elinympäristöjä, joissa terveyttä tukevien valintojen tekeminen voisi olla intuitiivista ja vaivatonta, jopa huomaamatonta.

StopDia tuuppaa yhteistyössä työnantajien kanssa

StopDian työpaikoille sijoittuneessa StopDia töissä -interventiotutkimuksessa tavoitteena oli tutkia, voivatko työaikaiset ruoka- ja liikkumistottumukset muuttua terveellisempään suuntaan, jos työympäristöä muokataan terveyttä edistävään syömiseen ja työstä palauttavaan fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaksi tuuppauksen periaatteita hyödyntäen. Tutkimus on päättynyt ja sen alustavat tulokset ovat lupaavia.

Nyt on lupa tuupata: ota käyttöön StopDia -työkalupakki

Osana StopDia -tutkimushanketta kehitimme StopDia Työkalupakin: kokoelman tieteelliseen kirjallisuuteen ja työnantajahaastatteluihin pohjautuvia konkreettisia työympäristön muokkauksia, jotka ovat yksinkertaisia ja toteutettavissa pienellä vaivalla. Näiden avulla fyysistä ja sosiaalista työympäristöä voidaan kehittää suuntaan, joka tukee työntekijöitä terveyttä edistävien elintapojen omaksumisessa ja ylläpitämisessä.

Lataa käyttöösi työkalupakki terveyden edistämiseen työpaikoilla.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.