Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

T2D-Data -hankkeen tavoitteena on kehittää datalähtöisiä ratkaisuja tyypin 2 diabeteksen riskin tunnistamiseen ja diabeteksen yksilölliseen ehkäisyyn digitaalisilla palveluilla, sekä tuottaa näyttöä digitaalisten palveluiden pitkän aikavälin vaikuttavuudesta.

Hanke pyrkii:

  1. parantamaan kohonneessa diabetesriskissä olevien yksilöiden tunnistamista;
  2. löytämään ennustajia digitaalisiin palveluiden sitoutumiselle ja palveluiden tehokkuudelle;
  3. kehittämään yksilöllisiä ja mukautuvia työkaluja pysyvien elintapamuutosten tukemiseen; sekä
  4. kehittämään datalähtöisiä menetelmiä digitaalisten työkalujen pitkän aikavälin vaikuttavuuden mallintamiseen.

Hankkeessa hyödynnetään pääasiassa StopDia-tutkimuksessa kerättyä kattavaa aineistoa. Lisäksi kehitettyjä menetelmiä arvioidaan riippumattoman, Diabetes Prevention Study – hankkeen aineiston avulla. Myös rekisteridataa hyödynnetään pitkäaikaisen vaikuttavuuden arvioinnissa sekä terveystaloudellisten mallien kehityksessä.
Hankkeessa kehitetään uusi, yksilöity versio Pienet teot -sovelluksesta VTT:n BitHabit-alustan pohjalta. Sovellusta yhteiskehitetään ja arvioidaan kohderyhmän kanssa, ja lopuksi sen vaikuttavuutta arvioidaan uudenlaisessa SMART-asetelmassa, joka mahdollistaa erilaisten ja mukautuvien ratkaisujen arvioinnin samassa asetelmassa.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.