StopDia-tutkimushanke

Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

StopDia-tutkimushankkeessa on luotu uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Keskeistä toimintamallissa on kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien tehostettu tavoittaminen monikanavaisesti sekä näiden henkilöiden tunnistaminen hyödyntäen tyypin 2 diabeteksen riskitestiä. Elintapamuutosten tukena toimintamallissa käytetään digiteknologiaa ja ryhmäohjausta.

StopDia-tutkimushankkeessa toteutettuun tutkimukseen on vuosien 2017-2019 aikana osallistunut noin 3 000 kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevaa henkilöä. Alustavien tulosten mukaan digisovelluksen käyttö ja osallistuminen ryhmäohjaukseen auttoivat muuttamaan elintapoja.

Ympäristö tukemaan hyvinvointia

StopDia-tutkimushankkeen työympäristöihin sijoittuvassa tutkimusosiossa tavoitteena on ollut selvittää ympäristön vaikutusmahdollisuuksia yksilön käyttäytymiseen. Osana tätä tutkimusosiota olemme kehittäneet StopDia-tuuppauspakin, joka sisältää kokoelman tieteellisuuteen, kirjallisuuteen ja työnantajahaastatteluihin pohjautuvia konkreettisia työympäristön muokkausehdotuksia. Alustavien tulosten mukaan muun muassa palauttavien taukoliikuntaliikkeiden tekeminen oli tutkimukseen osallistuvilla työpaikoilla yleisempää tutkimuksen lopussa kuin seurannan alussa. Myös ruokailutottumuksissa havaittiin edullisia muutoksia.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kustannusvaikuttavuus

StopDia-tutkimushankkeessa on kartoitettu terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennettu toimintamallia muutospoluista. Pääset testaamaan tutkimushankkeessa kehitettyä StopDia-investointilaskuria Pääset testaamaan tutkimushankkeessa kehitettyä StopDia-investointilaskuria tästä.

StopDia-tutkimushanke on toteutettu osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa. Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä useiden sidosryhmien kanssa vuosina 2016–2019.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.