Julkaisut

Julkaisuja StopDia-tutkimuksesta

StopDiasta on julkaistu sekä tieteellisiä artikkeleita, opinnäytetöitä että lehtiartikkeleita ammatillisessa ja yleisessä lehdistössä. Löydät julkaisut kategorioittain alla olevista valikoista.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.