Opinnäytetyöt

2020

2019

 • Aittola, Kirsikka. Kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien aikuisten syömisen taito ja sen yhteys tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Hietapelto, Enni. Ketä tavoitetaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimukseen? Kokemuksia Stop Diabetes -tutkimushankkeesta. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Holopainen, Anna. Taustatekijöiden yhteys Pienet Teot -sovelluksen odotuksiin, käyttöönottoon ja hyväksyttävyyteen. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Karhu, Laura. Henkilöstöravintoloissa toteutettavien tuuppaustoimien vaikutus asiakkaiden ruokavalintoihin. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Leppäniemi, Hanna. ”Somewhere down the line we need to manage the food because it will affect our health ultimately”:
  Aasialais- ja venäläistaustaisten maahanmuuttajien näkemyksiä ruoasta, terveydestä ja ravitsemusohjauksesta. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Mäkitalo, Hanne. Digisovelluksen hyödyntäminen työntekijöiden terveyden ja työkyvyn tukemisessa: tapaustutkimus. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Rantala, Eeva. Promoting healthy dietary choices and physical activity by altering workplace choice architecture: Development and implementation of the StopDia at Work -intervention. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Rutanen, Taija. Hyvinvointi heikommassa asemassa olevilla: Vaikuttavat tekijät ja edistämisen tarpeet. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Suanto, Janika. Ruokavalion yhteys Pienet teot -digisovelluksen käyttöön StopDia -tutkimushankkeen ensimmäisen interventiokuukauden aikana. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.
 • Vihla, Venla. Elintapatekijöiden ja sosiodemografisten tekijöiden kasautuminen ja yhteydet glukoosiaineenvaihduntaan Stop Diabetes -tutkimuksen lähtötilanteessa. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2019.

2017

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.