T2D-Data -hanke

Tervetuloa T2D-Data -hankkeen nettisivuille!

Digitaalisia palveluita hyödynnetään yhä useammin terveellisten elintapojen tukemisessa ja elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä. Palvelujen parempi saatavuus ei yksin riitä, vaan ihmisten tulisi sitoutua palveluiden käyttöön ja elintapamuutoksiin. Elintapojen pysyvä muuttaminen on kuitenkin haastavaa ja useimmat kokevat takaiskuja matkalla. Digitaaliset palvelut eivät myöskään tue tätä pitkäaikaista prosessia parhaalla mahdollisella tavalla, tai mukaudu yksilöllisiin tarpeisiin tai erilaisiin elämäntilanteisiin. Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremmin yksilöä tukevat palvelut tulevaisuudessa.

Datalähtöiset menetelmät ponnahduslautana

Hyödynnämme olemassa olevaa, StopDia- ja Diabetes Prevention Study (DPS) -hankkeissa kerättyä, ainutlaatuista dataa ihmisten elintavoista, niiden muutosprosesseista, metabolomiikasta ja perimästä. Näiden aineistojen pohjalta kehitämme ja validoimme uusia malleja diabetesriskin tarkempaan tunnistamiseen tilastollisia menetelmiä ja tekoälyä hyödyntäen. Tutkimme myös, mitkä tekijät ennustavat digitaalisten palveluiden käyttöä ja elintapamuutoksissa onnistumista. Näiden oppien pohjalta kehitämme uusia yksilöllisesti mukautuvia digitaalisia palveluita diabeteksen ehkäisyyn.

Näyttöä menetelmien toimivuudesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Kehitetyt menetelmät arvioidaan monipuolisesti riippumattomia aineistoja ja kansallista rekisteridataa hyödyntäen. Kehitetyt digitaaliset palvelut arvioidaan uudenlaisessa SMART-tutkimusasetelmassa, joka soveltuu perinteisiä tutkimusasetelmia paremmin digitaalisten, yksilöllisesti mukautuvien ratkaisujen arviointiin ja mahdollistaa intervention muuttamisen tutkimuksen aikana.
Lisäksi hankkeessa tutkitaan riskin ja elintapojen kehityspolkuja (trajektoreita) sekä niiden ja uusien digitaalisten ratkaisujen terveystaloudellisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Kaaviokuva T2D-Data-hankkeen lähtökohdista ja etenemisestä. Ensimmäisessä kohdassa StopDia-hankeen aineisto ja diabetesriskitesti, toisessa kohdassa datalähtöiset menetelmät ja yksilöllisten ratkaisuiden etsiminen ja kolmannessa kohdassa menetelmien arviointi, riskimallit ja uudet tutkimusasetelmat.

T2D-Data -hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vuosina 2020–2023.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.