Hanketta toteuttamassa

Yhteistyön voimaa

StopDia – tutkimushanketta ovat olleet toteuttamassa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn, ravitsemuksen, liikunnan, käyttäytymismuutosten, terveyden edistämisen, terveystaloustieteen, yhteiskuntatieteiden, informaatioteknologian ja elintarviketutkimuksen asiantuntijat Itä-Suomen yliopistosta, VTT:ltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Tutkimushanketta on toteutettu tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja kansainvälisen tutkijayhteistyöverkoston kanssa. Hankkeelle on nimetty myös kansainvälinen tieteellinen ohjausryhmä.

StopDia-hankkeen rahoitti Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelma vuosina 2016-19.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.