På svenska

Vi sätter stopp för typ 2-diabetes – StopDia

Digital teknik och förändringar i livsmiljön som hjälp i förebyggandet av typ 2-diabetes.

Stop Diabetes (StopDia) är ett omfattande finländskt forskningsprojekt som siktar på att förebygga typ 2-diabetes.

Inom projektet skapas de nyaste forskningsdata med hjälp av ett koncept, eller modell, som främjar välfärd och hälsosamma levnadsvanor. Med hjälp av modellen ska förekomsten av typ 2-diabetes avsevärt minskas.

Forskningsprojektet StopDia siktar på en effektivare identifiering av personer med diabetesrisk. Du kan ta reda på din egen risk med hjälp av ett risktest på nätet.

Som stöd för förändringarna i levnadsvanor används digital teknik och grupphandledning på ett nytt sätt.

Utöver välfärdsmodellen som riktar sig till individen har projektet som specialitet att beakta människans hela livsmiljö. Med god planering är det möjligt att styra människor att välja måltider som de mår bra av och att motionera mera.

Forskningsprojektet tar fram modellen StopDia för hälsovården och landskapen med syfte att åstadkomma bestående förändringar i livsstilen. I modellen förenas förändringar dels på individ- och dels på miljöplanet.

Inom projektet förutspås dessutom de hälsoekonomiska konsekvenserna och en modell för vägarna till förändring byggs upp. Vilka förändringar bör göras på samhällsplanet, på regionplanet eller med avseende på de olika intressentgrupperna, vilka är förändringsaktörerna och vilka faktorer hindrar respektive bidrar till en förändring? Och hur stora är kostnadseffekterna?

Effekterna av modellen StopDia på levnadsvanorna och diabetesrisken undersöks i en kontrollerad studie, till vilken vi försöker få med 5 000 finländare med förhöjd diabetesrisk från och med våren 2017. Av deltagarna får en del tillgång till applikationen Pienet teot (Små åtgärder), som utvecklats på VTT, och en del deltar dessutom i grupphandledning. En tredje del ingår i kontrollgruppen och får tillgång till applikationen efter studien.

Under forskningsprojektets gång tas mångsidiga och tillförlitliga forskningsdata fram, från effektiva rekryteringskanaler för välfärdsprogram till hälsoekonomisk forskning.

Forskningsprojektet ingår i programmet Hälsa, välfärd och levnadsvanor finansierat av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Det genomförs i samarbete mellan Östra Finlands universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Teknologiska forskningscentralen VTT och flera intressentgrupper under åren 2016–2019.

Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.