StopDian tuloksia NNC2020-ravitsemuskonferenssissa

  • tehnyt

StopDia-hankkeen tutkijat esittelevät uusimpia StopDia-tuloksia

StopDia-tutkijat osallistuvat kansainväliseen laaja-alaiseen NNC2020-ravitsemuskonferenssiin (Nordic Nutrition Conference), joka järjestetään 14.-16. joulukuuta 2020 virtuaalisena Helsingistä. Konferenssi järjestetään nejän vuoden välein Pohjoismaissa. Tänä vuonna järjestelyistä vastaa Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry.

Konferenssissa selviää, miten ihmisen ravitsemus toimii parhaimmillaan. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on yhtenä tärkeänä konferenssin teemana.

Myös neljä StopDia-tutkijaa, Elina Järvelä Reijonen, Kirsikka Aittola, Eeva Rantala sekä Jaana Lindström ovat mukana konferensissa esittelemässä tuoreimpia StopDia-hankkeen tuloksia postereina ja suullisina esityksinä. Aiheet liittyvät painonhallintaan heikommassa asemassa olevien kesken, syömisen taidon muuttumiseen StopDia-intervention aikana, tuuppaus-interventioon osaa StopDia-hanketta sekä ruokavalion laatua kuvaavan mittarin kehittämiseen.

Tule mukaamme kuulemaan ajankohtaisinta tietoa ravitsemustieteestä!