Aiheesta hakukysymykseksi

Tiedonhaun taustalla on aina jokin tarve tiedolle. Tieteellisen tiedon hakija voi olla kiinnostunut vaikkapa aiemmin tehtyjen julkaisujen tuloksista, menetelmistä, toteamuksista tai viitteistä. 

Hakuaihe määräytyy tiedontarpeesta, kuten esimerkiksi opinnäytetyön tutkimuskysymyksestä. Hakukysymys voi puolestaan olla jokin rajattu osa tutkimuskysymyksestä. Erityisesti laajemmissa opinnäytetöissä tiedonhakuprosessi helpottuu, jos tutkimuskysymystä voi pilkkoa pienempiin osiin hakukysymysten avulla.

Hakuaiheesta johdetaan hakukysymys ja sen keskeiset käsitteet. Hakukysymys on se kysymys tai joukko kysymyksiä, johon etsitään vastausta tieteellisistä julkaisuista eli kirjallisuudesta. Käsitteiden määrittely taas on tärkeää tiedonhaku- ja tutkimusprosessin sekä kirjoittamisen kannalta.

Käsitteitä tarvitaan jäsentelyyn ja luokitteluun

Käsitteiden avulla jäsennetään ja luokitellaan hakuaihetta. Käsitteitä voi siis olla mukana suunnittelussa, ideoinnissa ja lopulta myös hakulauseessa yksi tai useampia.

Hakuaiheesta voidaan esimerkiksi erotella keskeiset käsitteet sekä niitä täydentävät apukäsitteet. Keskeisiä käsitteitä ovat asian ydin, eli olennaisimmat ilmiöt. Täydentävillä käsitteillä voidaan rajata ja määritellä hakuongelmaa tarkemmin. Hakuaiheessa tapahtuvat näkökulman muutokset voivat nekin tuoda tarpeen lisätä hakusanoja uudesta teemasta.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Käsitteet kannattaa määritellä aluksi hyvin pelkistettyinä. Tällöin niiden yhdistely ja monipuolinen käyttö on hakuvaiheessa helpompaa.