Open access eli avoin julkaiseminen

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa yhteiskunnan käyttöön. Suuri osa tutkimuksesta on silti heikosti suuren yleisön saatavilla, koska tieteelliset artikkelit julkaistaan usein maksullisissa tiedelehdissä. Maksullisten tiedelehtien sisältöä voivat kattavasti hyödyntää esimerkiksi vain yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Iso osa tieteellisestä tiedosta on siis maksumuurin takana, mikä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä esim. yrityksissä sekä muissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Kulttuuri on kuitenkin muuttumassa: esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa noin 60 % julkaisuista on avoimesti saatavilla, ja moni tieteellinen artikkeli muuttuu avoimeksi kuuden kuukauden embargon jälkeen.

Avoin tiede ja tutkimus ovat tapa edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avoimen tieteen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Avoimuus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vaatii myös tutkijoilta uudenlaista tutkimustiedon ja -prosessin hallintaan liittyvää osaamista ja valmiutta avata omaa tutkimustyötään ja sen tuloksia.

Avoimen tieteen hyödyt:

 • parantaa tutkimustulosten saavutettavuutta ja tutkimuksen läpinäkyvyyttä
 • vauhdittaa innovaatioita, yritystoimintaa ja yhteistyötä
 • säästää resursseja
 • edistää tasa-arvoa
 • mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun
 • auttaa kehittämään kriittistä ajattelua ja tieteenlukutaitoa yhteiskunnassa

Avoimella julkaisulla (Open access, OA) tieteellinen julkaisu on avoimesti kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä, ilman erillistä korvausta tai esim. yliopiston verkkoon kirjautumista.

Tieteellisten lehtien artikkeleita voidaan avata kaikille lukijoille tyypillisesti kolmella tavalla:

 • koko lehti on vapaasti luettavissa
 • maksullisen lehden yksittäiset artikkelit ovat avoimia kaikille
 • rinnakkaistallentamalla julkaisu avoimena esimerkiksi yliopiston julkaisuarkistoon

Samasta julkaisusta voi olla verkossa eri versioita, kuten esimerkiksi:

 • Lopullinen esim. lehteen hyväksytty versio, jossa on julkaisijan taitto (Version of record / Publishers PDF)
 • Vertaisarvioitu ja kustantajan hyväksymä versio, ilman julkaisijan taittoa (Final draft / Author accepted manuscript)
 • Käsikirjoitus, jota ei ole vielä vertaisarvioitu (Pre-print)

Maksuttomuus ei tarkoita ilmaista. Lehtien julkaiseminen ja toimitustyö vaativat rahaa, myös verkossa julkaistuna. Open access -mallissa kustannukset katetaan siten, että artikkelin tekijä maksaa ns. kirjoittajamaksun (Article Processing Charge eli APC). Lukijan ei siis tarvitse maksaa mitään.

Rinnakkaistallentaminen tehdään organisaatiossa

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten.

Itä-Suomen yliopiston julkaisuarkisto on nimeltään UEF eRepository (eRepo). Sieltä voi etsiä rinnakkaisversioita UEFin tutkijoiden julkaisemista artikkeleista, joiden varsinaiset ja usein maksulliset versiot on julkaistu toisaalla. UEF-Primosta löytyy linkki eRepoon, mutta yksittäiset artikkelit on haettava eReposta erikseen.

Suomalaisessa tiede- ja tutkimusmaailmassa on periaatteena, että julkisin varoin rahoitettu tutkimus pitäisi olla kaikkien hyödynnettävissä avoimesti. Voit lukea lisää aiheesta OKM:n tiedotteesta. Jos julkaisua ei julkaista alun perin avoimesti, on se ainakin tallennettava julkaisuarkistoon.

Vertaisjakelussa tutkijalla on aktiivinen rooli

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen, kuten ResearchGate tai Zenodo, kautta.

Jos tämä ei tekijänoikeussyistä ole mahdollista, voi opiskelija, toinen tutkija tai joku muu aiheesta kiinnostunut pyytää artikkelin kirjoittajalta kopiota artikkelista.

Kirjojen ja opinnäytteiden avoin julkaiseminen on myös mahdollista

Myös kirjoja voidaan julkaista Open access -formaatilla.

Opinnäytteet, erityisesti väitöskirjat ovat usein avoimia julkaisuja. Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti.