Asiasanat ja asiasanastot

Asiasanat kertovat lyhyesti julkaisun sisällöstä

Vakiintuneiden asiasanojen käyttö auttaa tietokantoja luokittelemaan julkaisuja tunnettujen, usein toistuvien aiheiden avulla. Siksi asiasanat ovat tietokantahauissa erityisen tehokkaita. Asiasanaa ei pidä sekoittaa avainsanaan, joka voi olla mikä tahansa dokumentin sisältöä kuvaava sana. Asiasanat taas on määritelty virallisissa asiasanastoissa.

Asiasana:

  • kertoo julkaisun sisällöstä lyhyesti
  • on aina samanmuotoinen
  • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja

Asiasanoihin kohdistettu haku voi parantaa hakutulosten aiheenmukaisuutta eli relevanssia ja osuvuutta. On kuitenkin hyvä muistaa, että haun kohdentaminen ja muut rajaukset pienentävät hakutulosta.    


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Asiasanat kerätään asiasanastoihin

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi (thesaurus). Voidaan ajatella, että asiasanastot ovat eräänlaisia luetteloita tietokannan käyttämistä asiasanoista. Käytännössä asia on kuitenkin hieman monimutkaisempi: tietokantoihin on usein valittu asiasanasto(ja), joka sopivat parhaiten tietokannan tarpeisiin.

Asiasanasto voi siis olla:

  • yleinen ja käytössä useissa tietokannoissa ja tieteenaloilla (esim. YSO)
  • tieteenalakohtainen ja käytössä tietyn tieteenalan tietokannoissa (esim. MeSH)
  • sisäänrakennettu tietokantaan, eli tietokannan oma asiasanasto (esim. EBSCOhost Academic Search:n Subject Terms)

Tietokannoilla on omat asiasanastonsa. Sama asiasana ei siis toimi samalla tavalla kaikissa tietokannoissa. Tietokannan käyttämä asiasanasto kannattaa aina varmistaa tietokannan sisällönkuvailusta.

Asiasanastoissa määritellään myös asiasanoihin liittyviä käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita. Asiasanastoista löytyvät toisiinsa läheisesti liittyvät eli assosiatiiviset käsitteet (related), aihetta laajentavat yläkäsitteet (broader) ja yksityiskohtaisemmat alakäsitteet (narrower).

Asiasanastoista on siis paljon hyötyä tiedonhakijalle. Asiasanastojen avulla voidaan etsiä oikeat hakusanat asiasanahakua varten, tai hakea vinkkejä hakusanoiksi. Myös rinnakkaiset sekä ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyviä hakusanoja.

Aina hakuaihetta kuvaavaa asiasanaa ei löydy asiasanastosta, eikä kaikissa tietokannoissa ei ole omaa asiasanastoa lainkaan. Jos asiasanastosta ei löydy aiheeseesi sopivia hakusanoja, tiedonhaku kannattaa tehdä luonnollisen kielen sanoilla.

Asiasanastot voivat olla monitieteisiä tai tieteenalakohtaisia

Asiasanoja käytetään tietokannoissa ja tietokantahauissa

Asiasanoja voi käyttää tiedonhaussa aivan kuten tavallisia, luonnollisen kielen hakusanoja. Asiasanoille on myös yleensä oma hakutyyppinsä, jossa haku kohdistuu vain tietueen tiettyyn kenttään. Esimerkiksi UEF-Primossa tämä on nimeltään Aihehaku. Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Subject, Keyword, Topic tai Index term.

Asiasanahaku kohdistuu vain niihin asiasanoihin, jotka löytyvät tietueen asiasanakentästä:

  • Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetusta hausta (advanced search). Tarkennetussa haussa valitaan pudotusvalikosta hakukentäksi esim. asiasana (subject term).
  • Tietokannoilla on omat asiasanastonsa. Asiasanahaussa hakusanoiksi pitää valita kyseisen tietokannan käyttämän asiasanaston asiasanoja.
  • Jos haku rajataan kohdistumaan asiasanakenttään, ei haussa voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa. Asiasanahaussa luonnollisen kielen sanoilla ei välttämättä saa yhtäkään hakutulosta.

Asiasanojen ja luonnollisen kielen sanojen erityispiirteitä

Vapaasanahaku hakee sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: muun muassa tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista ja kustantajan nimestä. Haun voi myös kohdistaa koskemaan esimerkiksi otsikkoa tai abstraktia. 

Voit käyttää vapaasanahaun hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja, asiasanoja tai fraaseja. Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta ei päinvastoin. Vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Jos hakukenttää ei erikseen vaihda, tapahtuu tietokantahaku oletushakukentän perusteella. Oletushakukenttänä on usein vapaasanahaku. Oletushakukentät kuitenkin vaihtelevat eri tietokannoissa, joten hakukenttä kannattaa varmistaa tiedonhaun alkuvaiheessa.

Asiasanahaku tulee siis valita erikseen haun asetuksista. Asiasanahaku kannattaa valita silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä. Vapaasanahaku taas on parempi vaihtoehto, jos haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto ovat kyseisellä alalla vakiintuneita.

Jos käytät samaa hakusanaa sekä vapaasanahaussa että asiasanahaussa, vapaasanahaku löytää usein enemmän tuloksia kuin asiasanahaku. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheenmukaisia.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.