Lähteiden ja kirjallisuuden käyttö


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Tiedonhaun aikana olet varmasti löytänyt jo useita tieteellisiä julkaisuja oman tutkielmasi aihepiiristä. Ennen kuin käytät näitä julkaisuja omassa tutkielmassasi, on hyvä ymmärtää ja kerrata, miten aiempaa tieteellistä kirjallisuutta voi ja saa hyödyntää omassa työssä.

Aivan kuten tämän oppaan Tiedonlähteet ja arviointi -osiossa todettiin, on eri lähteistä tulevan tiedon yhdistely ja vertailu tärkeä osa tutkimusta. Lähteiden ja kirjallisuuden käyttö -osiossa perehdyt siihen, mitä tekijänoikeudet pääpiirteittäin tarkoittavat, kuinka lähteisiin yleisesti ottaen viitataan tieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytetöissä, sekä saat muutaman hyvän vinkin viitteidenhallintaan tarkoitetuista järjestelmistä.

Hakutekniikka ja hakutavat -kokonaisuus sisältää kolme osiota. Voit siirtyä niihin suoraan alla olevista linkeistä: