Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta päättää teoksensa käytöstä, jolloin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tästä on kuitenkin lailla säädettyjä poikkeuksia, jotka sallivat esimerkiksi kopioimisen yksityiseen käyttöön ja siteerauksen.  

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus (574/1995) säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä. Myös elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Kirjaston hankkimien lisensoitujen e-aineistojen käyttö on sallittu ei-kaupalliseen, akateemiseen tarkoitukseen, kuten opetukseen, tutkimukseen ja opiskeluun. 

Kirjaston käyttäjänä voit vapaasti ottaa lainaamastasi kirjasta kopioita omaan käyttöösi. Samoin kirjaston välittämiä e-artikkeleita voit tallentaa ja tulostaa kohtuullisessa määrin omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön.  Myös e-kirjoista voit tallentaa tai tulostaa yksittäisiä lukuja. E-aineistojen käyttöoikeuksista voi lukea tarkemmin UEF-kirjaston verkkosivuilta.

Tekijänoikeuslaki sallii myös siteerauksen: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki, 22 §). Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään, ja lähde on aina mainittava.  

Jos kopioi toisen tuottamaa tekstiä omaan työhönsä ilman asianmukaista lähdeviitettä, syyllistyy plagiointiin. Tästä kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa.

Lisälukemista tekijänoikeuksista on Opetusministeriön tekijänoikeussivuilla ja Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottamassa tekijänoikeusoppaassa Kopiraittilassa.