Tiedonlähteet ja arviointi


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Eri lähteistä saatujen tietojen yhdistely ja vertailu on oleellinen osa tutkimusta. Vastaavasti tieteellisen tiedon ja tiedonlähteiden tunnistaminen on hyvin tärkeä, ja usein yksi ensimmäisistä vaiheista tiedonhaun taitojen opettelussa. Ennen kuin aloitat opinnäytetyön tai muun tutkielman laatimisen, on tärkeää hahmottaa, millaista tieteellinen julkaiseminen ja tieteellinen tieto ylipäätään on. Tiedonhakijana sinun tulee myös tietää, mistä tieteellistä tietoa kannattaa hakea.

Tiedonhaun oppaan Tiedonlähteet ja arviointi -osion avulla opit, kuinka tieteellinen tieto pääpiirteittäin rakentuu, ja saat opastusta tieteen erilaisten julkaisukanavien ja julkaisutyyppien tunnistamiseen. Keräät itsellesi tietoa myös siitä, millaisista lähteistä tieteellistä tietoa kannattaa ylipäätään etsiä, ja kuinka tutkielman tekijänä voit itse arvioida löytämiesi tiedonlähteiden ja julkaisujen tieteellisyyttä.

Tiedonlähteet ja arviointi -kokonaisuus sisältää kuusi osiota. Voit siirtyä niihin suoraan alla olevista linkeistä: