Hakusanojen yhdistäminen hakulauseeksi

Vaihtoehtoisten ja rajaavien hakusanojen kanssa käytetään Boolen operaattoreita. Tiedonhaussa operaattoreita on Boolen logiikan mukaisesti kolme: AND, OR ja NOT. Hakusanat ja fraasit yhdessä AND-, OR- ja NOT-operaattoreiden kanssa muodostavat hakulauseen.

Yhdessä lauseessa voi olla yksi tai useampia operaattoreita haettavan aiheen mukaan. Operaattorien kirjainkoolla ei ole yleensä merkitystä hakutilanteessa. UEF-Primo- ja PubMed -tietokantojen hakulauseisiin operaattorit pitää kuitenkin antaa isoilla kirjaimilla. Tässä oppaassa operaattorit kirjoitetaan selvyyden vuoksi aina isoilla kirjaimilla.

Fraasien ja Boolen operaattoreiden ei kuitenkaan tarvitse aina olla mukana hakulauseessa. Ideana on, että hakusanojen, fraasien ja operaattoreiden käyttö sopii haun tarkoitukseen niin, että hakulauseen avulla löydetään hakuaiheen kannalta riittävästi oleellisia hakutuloksia.

AND-operaattori rajaa ja tarkentaa hakua

AND-operaattori hakusanojen välissä tarkoittaa, että tietokannasta halutaan löytää ne julkaisut (eli tietueet, ks. Kirjastosanasto: tietue), joissa operaattorin vasemmalla ja oikealla puolella olevat hakusanat esiintyvät yhtä aikaa. AND-operaattorilla siis yhdistetään hakusanoja toisiinsa.

AND-operaattorilla yhdistetään hakusanat, jotka ovat riippuvuussuhteessa, syy-seuraus –suhteessa tai vaikutussuhteessa toisiinsa (kuten esimerkiksi: liikunta AND terveys). AND ei useinkaan tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Monet aiheet on ilmaistu ihmiskielellä näin: ”käsitteen 1 ja käsitteen 2 vaikutus käsitteeseen 3.” Todellisuudessa haluttaisiin kuitenkin tietoa joko käsitteen 1 tai käsitteen 2 tai molempien käsitteiden vaikutuksesta käsitteeseen 3. Tällöin AND rajaisi hakutulosta liikaa, jos sillä yhdistettäisiin kaikki käsitteet.

Hakusanojen yhdistäminen AND-operaattoreilla tarkentaa hakua: mitä enemmän rajaavia hakusanoja käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

OR-operaattori laajentaa hakua

OR-operaattori kertoo hakukoneelle, että tietokannasta tulee löytää kaikki ne julkaisut (eli tietueet), joissa esiintyy edes toinen OR-operaattorin vasemmalla tai oikealla puolella olevista hakusanoista. Myös ne tietueet, joissa molemmat hakusanat esiintyvät yhtä aikaa, tulevat mukaan hakutuloksiin.

OR-operaattorilla yhdistetään samaa käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat, kuten synonyymit tai rinnakkaiset käsitteet. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

OR-operaattorin käyttö on turhaa silloin, kun vaihtoehtoinen sana kattaa myös tarkemman termin, joka usein on sanaliitto. Esimerkiksi haussa ”defence mechanism” OR defence, riittää sana defence yksinkin löytämään myös ilmauksen defence mechanism.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

NOT-operaattorilla suljetaan pois tietyt hakusanat

NOT-operaattori käskee hakukonetta jättämään tuloksista pois ne julkaisut, joissa esiintyy NOT-operaattorin oikealla puolella oleva hakusana. Eli toisin kuin AND- ja OR-operaattorit, NOT ei sisällytä sen jälkeen tulevaa hakusanaa hakuun, vaan sulkee sen pois, jolloin haku tarkentuu.

NOT-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten. NOT-operaattori voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Soveltavassa tiedonhaussa yhdistetään fraasihakua, sanankatkaisua ja AND-, OR- ja NOT-operaattoreita

Hakulause voi olla yksinkertainen ja lyhyt, tai sitten pidempi ja monipuolisempi. Pituutta tärkeämpää on, että hakulauseella saavutetaan tiedonhaun tavoitteet ja tarpeet eli löydetään kirjallisuutta, joka vastaa hakukysymykseen. Joskus voikin olla tarpeen rakentaa hakulause useiden tekniikoiden, kuten sanankatkaisujen, fraasien ja AND-, OR- ja NOT-operaattoreiden avulla.

Hakusanojen yhdistämistapoja voi hahmotella esimerkiksi taulukon tai kuvion avulla. Tästä on hyötyä etenkin silloin, jos tarvitset useita hakusanoja ja operaattoreita sisältäviä hakulauseita.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.