Onnistuiko tiedonhaku?

Tiedonhaun tarkoitus määrittelee sen, milloin hakua voi pitää hakutulosten suhteen onnistuneena. Jos hakutulokset liittyvät tarkasti aiheeseen, voi vähäinenkin tulosten määrä riittää. Toisella kertaa voi olla tarpeen saada esiin ”kaikki mahdollinen”, vaikka osa tuloksista menisikin ohi aiheen.

Tulosten määrä ja aiheenmukaisuus eli relevanssi ovat usein toisilleen vastakkaiset lopputulemat. Näiden kahden sopivaa yhdistelmää haetaan muokkaamalla hakua ja muuntelemalla hakulauseita.

Hakua voi muokata:

  • säätelemällä käsitteiden määrää hakulauseessa
  • valitsemalla erilaisia hakusanoja käsitteitä kuvaamaan
  • kohdistamalla hakua tietueen eri kenttiin
  • valitsemalla käyttääkö sanakatkaisua vai ei
  • rajauksilla

Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Hakutulos antaa vihjeitä siitä, miten hakua voisi muuttaa