Tiedonhakuprosessi ja tiedonhaun suunnittelu

Yksinkertaisimmillaan tiedonhakuprosessi alkaa aiheen määrittelystä, etenee toisiaan täydentävien vaiheiden kautta ja päättyy löydetyn tiedon arviointiin ja käyttöön.

Tiedonhakuprosessi etenee harvoin suoraan alusta loppuun. On tavallista, että tiedonhaun edetessä palataan taaksepäin edellisiin vaiheisiin. Tiedonhakuprosessi voikin herättää monenlaisia tunteita, sillä kaivatun tiedon löytymisen saattaa joutua näkemään aikaa ja vaivaa.


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.

Tiedonhaun suunnittelu

Tiedonhakua voidaan tehdä erilaisista lähtökohdista. Jos tiedonhaku liittyy tutkimukseen tai tutkielman tekoon, on mukana hyvä olla sopiva määrä suunnitelmallisuutta. Kun tiedonhaun motivaattorina on tutkimustyö tai tutkielma, on tärkeää ymmärtää myös tiedonhaun rooli osana tutkimuksen tekoa.

Tiedonhaun suunnitelma

Tutkimussuunnitelmaan kuuluu usein tiedonhaun suunnitelman laatiminen. Tiedonhaun suunnittelussa taas on mukana monia tiedonhaun prosessista tuttuja vaiheita. Voit aloittaa tiedonhaun suunnittelun alla olevan muistilistan avulla. Huomaa kuitenkin, että suunnitelmaa kannattaa täydentää tiedonhaun edetessä, ja suunnittelun ohella on hyvä tehdä koehakuja.

Tiedonhaku osana tutkimuksen tekoa – kokoa, rajaa, yhdistele, vertaile

Tutkijan tulee käydä tutkimusaihettaan tarkemmin läpi verrattuna tavalliseen tiedonhakijaan. Tutkijan on muodostettava ajantasainen yleiskuva tähänastisesta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta, ja suhteutettava oma tutkimuksensa aiempiin teorioihin ja löydöksiin. Hän myös osallistuu aihetta koskevaan tieteelliseen keskusteluun kirjoittamalla ja julkaisemalla tutkimustyönsä.