Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset. Luonnon- ja lääketieteet sekä tekniikan ala edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan kansainvälisinä lehtiartikkeleina. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, kun tutkimuksen aiheet ovat universaaleja.  

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin aloilla, joilla suositaan artikkelimuotoista julkaisemista. Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä myös julkinen keskustelu on tärkeää. Julkista keskustelua käydään mm. lehtien välityksellä ja nykyisin yhä useammin sosiaalisen median lukuisissa kanavissa. Tekniikassa puolestaan on tavallista julkaista patentteja muiden julkaisujen lisäksi. 

Tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina — artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla. Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on tullut yhä suositummaksi. 

Tieteellisen tiedon julkaisutyypit

Yleisin tapa julkaista tutkimustietoja on artikkeli tieteellisessä lehdessä. Myös kirjat, sarjat ja konferenssijulkaisut ovat keskeisiä julkaisukanavia. 


Siirry tästä kuvan saavutettavaan versioon.