Skip to content

Kansantautien ehkäisyn hyvät käytännöt jakoon Euroopassa – CHRODIS Plus vieraili THL:ssä

  • by

Tiistaina 12.3. THL:ssä järjestettiin kansainvälisen CHRODIS Plus -hankkeen seminaari. Aiheena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn haasteet ja niihin vastaaminen.

 Osallistujat kuuntelevat luentoa pöydän ääressä.

StopDia esitteli tilaisuudessa hankkeen löydöksiä tyypin 2 diabetesriskin tunnistamisesta ja vähentämisestä. Erityisesti keskityttiin osana StopDiaa toteutettavaan, somalitaustaisille henkilöille sovellettuun diabeteksen ehkäisypilottiin. Pilotti on samalla osa EU-rahoitteista CHRODIS Plus -hanketta, jonka tavoitteena on jalkauttaa hyviä käytäntöjä kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi eri Euroopan maissa.

Natalia Skogberg (THL) ja Maliheh Nekouei Marvi Langari (Itä-Suomen yliopisto) esittelivät pohjustukseksi tietoja Suomessa asuvien maahanmuuttajien terveydestä ja heille toteutetusta elintapaohjauksesta. Sen jälkeen Idil Hussein jakoi kokemuksia somalitaustaisille henkilöille sovelletusta diabeteksen ehkäisypilotista.

Yhteisesti vaihdettiin ajatuksia toimiviksi havaittujen keinojen levittämisestä ja vakiinnuttamisesta. Seminaariin osallistuneet Jelka Zaletel (Slovenian kansanterveysinstituutti) ja Marina Maggini (Italian terveysministeriö) huomauttivat, että suurimmat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat eri Euroopan maissa melko samanlaisia, ja sen takia muiden maiden kokemuksista oppiminen on erittäin hyödyllistä. ”Nykyaikana keskustelu ja yhteistyö on äärimmäisen tärkeää,” Jaana Lindström (THL) täydensi.

 Osallistujat hymyilevät rivissä.

 

 

Seuraa meitä:   Twitter Facebook  Youtube