T2D-Data-hanke

Datapohjaiset ratkaisut tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn

Digitaalisia palveluita hyödynnetään yhä useammin terveellisten elintapojen tukemisessa sekä elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä. Palvelujen parempi saatavuus ei yksin riitä, vaan ihmisten tulisi sitoutua palveluiden käyttöön ja elintapamuutoksiin. Hyödynnämme olemassa olevaa StopDia- ja DPS -hankkeissa kerättyä ainutlaatuista dataa ihmisten elintavoista, niiden muutosprosessista, metabolomiikasta ja perimästä. Kehitämme tietoon perustuen paremmin kohdennettuja ja yksilöllisiä palveluja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä varten. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tukemana, hyödyntäen tilastollisia menetelmiä ja tekoälyä, tutkimme mitkä taustatekijät selittävät elintapainterventioihin sitoutumista sekä millaiset muutokset johtavat suotuisiin muutokseen riskitekijöissä. Tavoitteenamme on testata uusia data-pohjaisia menetelmiä osana kansallista omahoitojärjestelmää. Tutkimuksen tulokset tuovat ratkaisuja pysyvien elintapamuutoksen aikaansaamiseksi ja luovat säästöä yhteiskunnalle.

 

Hanke alkaa 1. syyskuuta 2020 ja päättyy 31.8.2023.

 

 

Seuraa meitä: Twitter  Facebook Youtube