Ohjelma 2021

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien 2021 ohjelma

Tutkimuspäivät järjestetään verkossa Zoomin kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan linkit ja ohjeet osallistumiseen.

Tiistai 5.10.2021

9.00 – 9.15 Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien avaaminen. Avajaispuheenvuoro Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen. Linkki Zoomiin.

9.15 – 10.15 PLENARY “Contributions of geographic information systems to spatial epidemiology”, Dr. Eric Delmelle, associate professor, Department of Geography & Earth Sciences, University of North Caroline at Charlotte, USA and University of Eastern Finland, Joensuu. Linkki Zoomiin.

10.30 – 12.00 TEMAATTISET RINNAKKAISSESSIOT

SESSIO 1 Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus (osa 1), pj Emma Aarnio (UEF)
Linkki Zoomiin.

 • Merkityksellisyystiedon tuottamisen vaiheet ja sen yhteys hoidon ja palvelujen vaikuttavuuteen, Virpi Jylhä
 • Lääkärin preferenssit lääkehoidon valinnassa, Hanna-Mari Jauhonen
 • Miten sairaalassa johdetaan tiedolla ja edistetään vaikuttavuutta? Lääkärijohtajien ja tietoammattilaisten haastattelututkimuksen tuloksia, Milla Kajanne

SESSIO 2 Register data in effectiveness research, chair Reijo Sund (UEF)
Linkki Zoomiin.

 • Impact of COVID-19 pandemic in health services of coronary heart disease and type 2 diabetes patients in North Karelia – Spatial approach, Teppo Repo
 • Prevalence of oral anticoagulant use among people with and without Alzheimer’s disease, Barkat Babar
 • Statin discontinuation stratified by primary and secondary prevention in persons with and without Alzheimer’s disease, Mai Vu
 • Disease-modifying anti-rheumatic drugs and risk of Parkinson’s disease: nested case-control study of people with rheumatoid arthritis, Anne Paakinaho

SESSIO 3 Sosiaalityön ja hyvinvointipalveluiden vaikuttavuus, pj Hanna Ristolainen (UEF)
Linkki Zoomiin.

Keynote ”Aikuissosiaalityön vaikutusten tunnistaminen – haasteet ja mahdollisuudet”, Aila-Leena Matthies

 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaamisen implementointi kiinteäksi osaksi erityistä tukea tarvitsevien perheiden parissa tehtävää arjen työtä, Sari Laaksonen
 • Tukityöllistettyjen ja pitkäaikaistyöttömien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö 2012–2016, kuntaesimerkki, Pia Hakamäki
 • Vaikuttava tietojohtaminen – Vaikutusmekanismit sosiaali- ja terveyspalveluissa, Harri Laihonen ja Tuomas Hujala

SESSIO 4 Kuntoutuksen vaikuttavuus (osa 1), pj Riitta Seppänen-Järvelä (Kelan tutkimusyksikkö)
Linkki Zoomiin.

 • Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi tuo esiin vaikutuksia ja kehittämistarpeita, Saija Karinkanta
 • Kelan kuntoutuksen saatavuuden alueelliset erot – millaisia asioita on alue-erojen taustalla? Sari Miettinen
 • Etäkuntoutuksen tutkimuksellinen kehittäminen Kelassa, Tuija Heiskanen
 • Kela seuraa nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen ja tutkii muutosten vaikutuksia, Karoliina Koskenvuo
 • Työttömien palveluiden käytön yhteys työllistymiseen, Hanna Rinne

12.00 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 14.30 TEMAATTISET RINNAKKAISSESSIOT

SESSIO 5 Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat, pj Tomi Mäki-Opas (UEF)
Linkki Zoomiin.

Keynote ”Kohdentuvatko resurssit tehokkaasti vaikuttavuusperusteisella SOTEn johtamisella?”, Miika Linna

 • Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallilla vaikuttavaa tutkimusta ihmisten arkeen, Salla Sipari
 • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kustannusvaikuttavuuden arviointityökalut, Marja Hult
 • Vaikuttavuuden arviointi kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi – PROMIS10-pilotointi, Marja Äijö
 • Effectiveness of digitally-supported lifestyle interventions on work productivity and activity impairment in adults with elevated type 2 diabetes risk – Results from the StopDia study, Atte Rahkonen

SESSIO 6 Effectiveness of care and health services, chair Emma Aarnio (UEF)
Linkki Zoomiin.

 • Impact of the COVID-19 Pandemic on health service usage among patients with type 2 diabetes in North Karelia, Finland, Laura Inglin
 • Internet-based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes through healthy habits: secondary analysis of long-term user engagement trajectories of randomized controlled trial, Piia Lavikainen
 • New hypertension and quality of life, Aapo Tahkola
 • How are the benefits of a regional chronic care quality monitoring system generated? – Clinical professionals’ perspective, Iiris Hörhammer

SESSIO 7 Kuntoutuksen vaikuttavuus (osa 2), pj Saija Karinkanta (Kelan tutkimusyksikkö)
Linkki Zoomiin.

 • Vaikuttavuustiedon käyttöönotto – implementaatiotutkimuksen viitekehys kuntoutuksessa, Riitta Seppänen-Järvelä ja Hennariikka Heinijoki
 • ICF-luokituksen yksilötekijöiden huomiointi vahvistaa sitoutumista kuntoutukseen – kartoittava kirjallisuuskatsaus, Anu Kinnunen ja Sari Saukkonen
 • Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus – kartoittava kirjallisuuskatsaus, Anna-Marie Paavonen
 • Toimintaterapian vaikuttavuudesta kehitysvammaisten lasten ja nuorten arjen toimintaan osallistumiseen tarvitaan lisää tutkimusta – järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, Maarit Karhula,
 • Kuntoutuksen rooli kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan osallistumisen mahdollistamisessa, Annastiina Vesterinen, Maarit Karhula ja Anu Kippola-Pääkkönen

14.30 – 15.00 Kahvitauko & posterisessio

15.00 – 16.00 PLENARY ”Suomalaisen sote-järjestelmän stressitesti – opit koronapandemian ensimmäisestä vuodesta”, dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen, apulaisprofessori (tenure track), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto.
Linkki Zoomiin.


Keskiviikko 6.10.

9.00 – 10.00 PLENARY, PERUTTU ”Vaikuttava kriisiviestintä ja kriisiresilienssi”
kriisitutkija Maarit Pedak, VTT, KTM, Helsingin yliopisto Valitettavasti Maarit Pedakin puheenvuoro on peruuntunut!

10.15 – 11.45 TEMAATTISET RINNAKKAISESSIOT

SESSIO 8 Asiakas- ja potilasturvallisuus, pj Virpi Jylhä (UEF)
Linkki Zoomiin.

Keynote ”Asiakas- ja potilasturvallisuuden uusi horisontti”, Hanna Kuusisto.

 • Aluehallintovirastojen lastensuojelun valvonta asiakasturvallisuuden näkökulmasta, Niina Gråsten
 • COVID -19 jäljittämisen parantaminen – pilotin tulosten hyödyntäminen, Sonja Julkunen
 • Tekoäly lääkehoidon vaaratapahtumien tutkimuksessa: analyysi vaaratapahtumien raportoijien näkemyksistä vakavien vaaratapahtumien ehkäisystä, Marja Härkänen
 • Lääkitysturvallisuuden tilannekuvalla ajantasaista tietoa toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, Terhi Toivo
 • Haittatapahtumat syöpäpotilailla, Eveliina Toivola

SESSIO 9 Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus, pj Anssi Keinänen (UEF)
Linkki Zoomiin.

 • Tiedon käyttö lainvalmistelussa koronakriisin aikana, Leena Jukka
 • Effect of COVID-19 pandemic and the lockdown on monitoring and treatment balance of Finnish coronary heart disease and type 2 diabetes patients, Piia Lavikainen
 • Muutokset tyypin 2 diabetespotilaiden maksamissa lääkkeiden omavastuissa vuoden 2017 SV-korvausmuutoksen jälkeen, Emma Aarnio
 • Decreasing number of paper and telephone medication prescriptions after e-prescriptions became mandatory and their valid period was extended: a big bang policy change in Finland in 2017, Vesa Jormanainen

SESSIO 10 Effectiveness of social work and wellbeing services & Measurement and study designs of effectiveness research, chair Elisa Tiilikainen (UEF)
Linkki Zoomiin.

 • A scoping review on the parenting practices of families with a refugee background living in Finland; implications for family integration and provision of appropriate community services, Natalie Joubert
 • The dilemma of social impact measurement in social enterprises, Outi Vehka-aho
 • Real effectiveness and data governance, Petteri Mussalo
 • Can effectiveness really be ‘measured’ in health and social care? Neill Booth

SESSIO 11 Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus (osa 2), pj Elsa Paronen (UEF)
Linkki Zoomiin.

 • Kroonisten haavojen hoito Eksotessa, Arbër Mehmeti ja Juhani Aakko
 • Perusterveydenhuollon (PTH) keinoin vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen –mittarin käytettävyys PTH:n suoriutumisen arviointiin Suomessa, Markku Satokangas
 • Motivational multidimensional lifestyle intervention as a supportive treatment for depression – Effects on recovery and health in primary health care: a cluster randomized trial, Ulla Mikkonen
 • Antidepressant use and risk of psychiatric rehospitalization in patients with schizophrenia, Arto Puranen

11.45 – 12.45 Lounastauko

12.45 – 13.45 PLENARY ”Kuinka luopua vähähyötyisestä hoidosta”, professori Miia Turpeinen, kliininen farmakologia ja lääkehoito, Oulun yliopisto
Linkki Zoomiin.

13.45 – 14.15 Yhteenveto tutkimuspäivistä ja kutsu vuoden 2022 Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville, tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Vaikuttavuuden talo, UEF
Linkki Zoomiin.