Flippauksen toteutus

Flippauksen tuotanto ja toteutus

On aika siirtyä suunnittelusta toteutukseen. Tähän sivukokonaisuuteen on koottu materiaalin tuottamiseen ja flippauksen toteutukseen liittyviä asioita. Teemoja ovat:

  • arviointi
  • ennakkomateriaalit
  • kontaktiopetus
  • laitteet ja ohjelmistot

Teemoihin pääsee tarkemmin tutustumaan yläreunan toteutus-otsikosta avautuvasta sisällysluettelosta.

Liikkeelle kannattaa tuotantovaiheessa lähteä ennakkomateriaalien koostamisesta ja valita opintojaksolla käytettävä verkkoympäristö. Kaikkien valintojen tulisi perustua opintojaksolle asetettuihin tavoitteisiin ja arviointiin.

Orientaatioksi voi katsoa alla olevat videot. Ensimmäisellä videolla flipparimme, tietoasiantuntija Riitta Holopainen Itä-Suomen yliopiston kirjaston opetus- ja tietopalvelusta kertoo, kuinka flipped classroom toimii kahdella tiedonhaun opintojaksolla. Videolla käydään lyhyesti läpi kurssien käytännön toteutusta alkuvaiheen ydinainesanalyysista opiskelijapalautteeseen, sekä pohditaan flippauksen mukanaan tuomia onnistumisia ja haasteita. Videon kesto 08:39.

Seuraavalla videolla ravitsemusterapian professori ja flippari Ursula Schwab kertoo oman opintojaksonsa toteutuksesta. Videolla käsitellään kontaktiopetusta, työelämälähtöisyyttä ja case-tyyppistä työskentelyä kliinisten opintojen näkökulmasta, mutta ratkaisut ovat hyvin sovellettavissa myös muille aloille. Videon kesto on 08:51.

Hänen mukaansa flippaus sopii erittäin hyvin kliinisiin opintoihin, sillä etukäteismateriaali ja –tehtävät orientoivat opiskelijat hyvin aiheeseen ja oppimista päästään syventämään kontaktikerroilla paperipotilastapauksia läpikäyden. Potilastentti istuu kokonaisuuteen erinomaisesti, joten se kannattaa integroida opetukseen mahdollisuuksien mukaan. Tästä kannattaa ottaa vinkki –tentti voi olla muukin kuin paperikoe!

Oppilaitoksilla on erilaisia teknologisia ratkaisuja, minkä lisäksi opettaja voi valita sopivan ympäristön materiaalien jakamista ja työskentelyä varten. Teknisten ratkaisujen osalta havainnollistamme asiaa UEF:issa käytössä olevien ohjelmistojen avulla.