Sisällys

Manuaalin sisällysluettelo

Koska flippausmanuaalin opettajan osio on laaja, on alle koottu sivuston sisällysluettelo. Sivuille pääsee siirtymään otsikkoja klikkaamaalla, videoiden yhteyteen on merkitty myös tekijä.

Flippausmanuaali eli kuinka kääntää opetus?

Flippausesittely (Erkko Sointu)
Miksi flipata? Johdantoa flippaukseen (Erkko Sointu)
TPACK ja Flipped Classroom (Teemu Valtonen)
Opiskelijalähtöinen opetus käänteisen luokkahuoneen kontekstissa (Laura Hirsto)
Muuttuvat käsitykset arvioinnista: Arviointi flippauksessa, osa 1 (Päivi Atjonen)

Flippauksen suunnittelu

Suunnittelupolku pähkinänkuoressa (Jenni Kankaanpää)
Flipped classroom -menetelmän ABC: Ydinaines ja osaamistavoitteet (Markku Saarelainen)
Työelämätaitojen opettamisen suunnittelu (Sanna Väisänen)
Arviointi flippauksen suunnitteluvaiheessa: Arviointi flippauksessa, osa 2 (Päivi Atjonen)
Ennakkomateriaali
Aikataulutus
Kontaktiopetus

Flippauksen tuotanto ja toteutus

Flipatun tiedonhaun kurssit (Riitta Holopainen)
Flippaus opintomuotona ravitsemusterapiaopinnoissa (Ursula Schwab)

Arviointi flippauksen aikana

Arviointi flippauksen toteutusvaiheessa: Arviointi flippauksessa, osa 3 (Päivi Atjonen)
Itsearviointi Moodleen palautetuissa tehtävissä (Erkki Pesonen)
Oppimisen arviointi: videopalaute (Riitta Holopainen)
Kurssin arvioinnissa kaikesta tekemisestä saa pisteitä (Erkki Pesonen)

Ennakkomateriaalit

Pakollinen materiaali VS täydentävä aines
Oman materiaalin tekeminen
Materiaalin määrä ja ajankäyttö
Onko asia opiskeltu? (Erkki Pesonen)

Esiintyminen ja esittäminen videoilla

Videoiden suunnittelun pohjaksi (Sanna Niskanen)
Tiivis katsaus opetusviestinnän tutkimukseen (Sanna Niskanen)
Opettaminen videolla (Sanna Niskanen)
Kuvavideo opetuksessa: Miten voin puhua kameralle kuin opiskelijalle? (Sanna Niskanen)
Muutamia vinkkejä luentovideoiden tekemiseen (Jenni Kankaanpää)

Mitä tehdä kontaktiopetuksessa?

Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) (Erkko Sointu)
Tutkiva oppiminen (Teemu Valtonen)
Case-Based Learning (Kati Mäkitalo)
Vertaisoppiminen (Peer Instruction) (Tapio Nevalainen)
Kotitehtävien läpikäynti pienryhmissä (Erkki Pesonen)

Katoaako vuorovaikutus, kun kontaktiopetus vähenee?

Vuorovaikutus verkkokursseilla (Vesa Paajanen)
Vuorovaikutus verkkokursseilla: Esimerkit verkossa (Vesa Paajanen)
Vuorovaikutus verkkokursseilla: Projektit ja pelit kontaktiopetuksessa (Vesa Paajanen)

Flippauksessa käytettyjä laitteita ja ohjelmistoja

Verkkoympäristöjä oppimiselle
Ennakkomateriaalin tekemiseen käytettyjä ohjelmia
PowerPoint
Keynote
Kuvallinen ilmaisu
Näytön tapahtumien tallentaminen (Planet eStream)
Sovelluksia kontaktiopetukseen ja yhteiseen työskentelyyn

Videomateriaalin editointi ja tallennus

Planet eStreamin encoderin käyttö (Erkko Sointu)
Planet eStreamin mediapalvelimen esittely ja videon lisääminen (Erkko Sointu, Antti Kauppila)
Videon editointi mediapalvelimella (Antti Kauppila, Erkko Sointu)
Videon jakaminen ja Moodleen upottaminen (Erkko Sointu)

Moodle

Alkuun Moodlen käytössä (Antti Ronkainen)
Yleissilmäys Moodle-kurssipohjan asetuksiin (Antti Ronkainen)
Aineistojen lisääminen kurssipohjalle (Antti Ronkainen)
Verkkosisällön upottaminen kurssipohjalle (Antti Ronkainen)
Aktiviteetin lisääminen kurssipohjalle (Antti Ronkainen)
Kurssipohjan ulkoasun muokkausta (Antti Ronkainen)

Esimerkkejä Moodlen käytöstä

Esimerkki flipatun opintojakson rakenteesta (Erkki Pesonen)
Esimerkki materiaalin esittämistavoista Moodlessa (Erkki Pesonen)
Kurssiarviointien tuominen Moodleen (Erkki Pesonen)

Office 365

Videoita PowerPointilla (Pasi Vahimaa)
Office Forms opetuksessa (Pasi Vahimaa)
OneNote opetuksessa (Pasi Vahimaa)
Teams opetuksessa (Pasi Vahimaa)
Office 365 flippauksessa (Pasi Vahimaa)

Adobe Connect

AC-huoneen perustaminen (Antti Ronkainen)
AC:n hallintanäkymä (Antti Ronkainen)
AC-huoneeseen meneminen (Antti Ronkainen)
Ääniasetukset (Antti Ronkainen)
Kokousvalmistelut (Antti Ronkainen)
Sisällön jakaminen (Antti Ronkainen)
Tapaamisen tallentaminen (Antti Ronkainen)
Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen (Antti Ronkainen)

Opiskelijoiden ohjaus ja ohjeistus

Ryhmäohjauksen näkökulmia flippaukseen (Leena Penttinen)
Esimerkkejä opiskelijoiden ohjeistuksesta flippauksen pariin ja ohjauksesta opintojakson aikana (Lasse Heikkinen)

Tekijänoikeudet

Täydentävä näkökulma

Integratiivinen pedagogiikka (Päivi Tynjälä)

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöajattelu (Jyri Manninen)
Viisi näkökulmaa oppimisympäristöihin (Jyri Manninen)
Didaktiset lähestymistavat (Jyri Manninen)

Käänteinen oppiminen

Itseohjautuvuuteen ohjaaminen (Marika Toivola)
Käänteinen arviointi (Marika Toivola)