Vuorovaikutustaidot lastentautien kurssilla

Vuorovaikutustaidot ja ongelmalähtöinen virtuaaliopetus lastentautien ja lastenneurologian kurssilla

Hankkeen vastuuhenkilöt

Pekka Arikoski, Lastentautien dosentti, kliininen opettaja

Eija Piippo-Savolainen, Lastentautien dosentti, kliininen opettaja

Itä-Suomen yliopiston opetuksen kehittämisraha 2018

Saimme Itä-Suomen yliopiston Flipped Classroom -opetuksen kehittämisrahoitusta vuodelle 2018.  Tällä sivulla kuvaamme kehittämisprojektin suunnittelun, toteutuksen ja opiskelijapalautteen sekä oman arviomme projektin onnistumisesta.

Tausta

Lapsen sairastaminen koskee koko perhettä. Näin ollen lääkärin vuorovaikutustaidot niin lapsen kuin myös hänen vanhempiensa kanssa ovat keskeisiä onnistuneen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Aiemmassa lastentautien koulutusohjelmassa vuorovaikutustaitojen opettaminen perustui lähinnä mallioppimiseen.

Tavoitteet

  • kehittää vuorovaikutustaitoja lääkärin ja lapsipotilaan vanhempien välisessä kommunikaatiossa
  • motivoida opiskelijat tietoisesti kehittämään vuorovaikutustaitojaan haastavissa hoitotilanteissa

Tällä videolla kuvaamme hankkeemme lähtökohdat.

Hankkeen suunnittelu ja toteutus

Tuotimme projektissamme neljä opetusvideota haasteellisista kohtaamisista potilaan ja hänen perheensä kanssa. Seuraavalla videolla esittelemme näyttelijöiden ja kuvaajan rekrytoinnin, käsikirjoitusten tekemisen sekä opetusvideoiden toteuttamisprosessin.

Opetuksen käytännön toteutus

Ennakkotehtävänä opiskelijat tutustuivat tuottamiimme opetusvideoihin Moodle-oppimisympäristössä. Seminaarimuotoisessa opetuksessa syvennyttiin ennakkotehtävän ja videoiden pohjalta lääkärin ja lapsen vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa esille tuleviin haasteisiin. Seuraavassa videossa kuvaamme tarkemmin tämän prosessin.

Projektiarviointi

Alla olevassa videossa kuvaamme opiskelijapalautteen sekä omat tuntemuksemme opetuksen onnistumisesta.